Paus Franciscus voor de COP 28 – volledige tekst in het NL

5 december 2023

Vandaag 2 december 2023 heeft kardinaal Parolin de toespraak voorgelezen die paus Franciscus wilde houden in Dubai. Ik heb ze snel voor u vertaald.

TOESPRAAK VAN PAUS FRANCISCUS VOOR DE COP 28 KLIMAATCONFERENTIE

VAN DE VERENIGDE NATIES IN DUBAI, 2 DECEMBER 2023

Helaas kan ik niet bij jullie zijn, zoals ik zo graag had gewild. Toch kom ik naar jullie toe, want de tijd dringt. Ik kom tot bij jullie omdat nu meer dan ooit ons aller toekomst afhangt van het heden dat we nu kiezen. Ik kom naar jullie toe omdat de vernietiging van het milieu een belediging van God is, een zonde die niet alleen persoonlijk maar ook structureel is, een zonde die een groot gevaar vormt voor alle mensen, vooral de meest kwetsbaren in ons midden en die een conflict tussen generaties dreigt te ontketenen. Ik kom naar jullie toe omdat klimaatverandering “een wereldwijde sociale kwestie is die nauw verbonden is met de waardigheid van het menselijk leven” (Apostolische Exhortatie Laudate Deum, 3). Ik kom naar jullie toe om de vraag te stellen die we nu moeten beantwoorden: Werken we aan een cultuur van leven of aan een cultuur van dood? Tot u allen smeek ik vanuit het hart: Laten we kiezen voor het leven! Laten we kiezen voor de toekomst! Mogen we aandacht hebben voor de schreeuw van de aarde, mogen we de smeekbeden van de armen aanhoren, mogen we gevoelig zijn voor de hoop van de jongeren en de dromen van kinderen! We hebben een grote verantwoordelijkheid: ervoor zorgen dat hun de toekomst niet wordt ontzegd. Voor het volledige bericht klik hier

Bron: www.mcafee.com

Andere berichten

Ga naar de inhoud