Paus Franciscus hoopt dat jong en oud met elkaar verbonden zijn

22 juli 2023

Op zondag 23 juli viert de Kerk voor de derde keer de Werelddag van de Grootouders en de Ouderen. Deze dag, ingesteld door paus Franciscus tijdens de coronapandemie, heeft dit keer als thema: “Barmhartig is Hij van geslacht op geslacht” (Lucas 1, 50).

De paus gaat in zijn boodschap voor deze dag in op de ontmoeting tussen de jonge Maria en haar oudere nicht Elisabeth. Ook legt de paus een link met het thema voor de Wereldjongerendagen in Lissabon. De WJD vinden plaats kort na de dag voor de Grootouders en Ouderen.

Paus Franciscus richt zich rechtstreeks tot de jongeren die zich voorbereiden op de Wereldjongerendagen en vraagt hen voor vertrek hun grootouders te bezoeken en een bezoek te brengen aan een eenzame oudere. De ouderen vraagt paus Franciscus om met hun gebed de jongeren te begeleiden die op het punt staan de WJD te vieren.

Parochies zijn uitgenodigd om op zondag 23 juli speciaal aandacht te geven aan de Werelddag van de Grootouders en de Ouderen. Met onderstaand gebed dat beschikbaar is gesteld (Nederlandse vertaling: NRL) kunnen ouderen gehoor geven aan de oproep van de paus om te bidden voor de jongeren.

Gebed

Maagd Maria, Moeder van geloof en hoop,
voorbeeld voor de mensheid die gebukt gaat onder onverschilligheid,
maak mij zo gewillig als U
om de wil van God te aanvaarden
en om zijn barmhartigheid te loven en te prijzen.

Maria, Moeder van standvastigheid,
U die mijn hart kent,
sta niet toe dat ik ontmoedigd raak.
Vol vertrouwen leg ik mijn leven in uw handen.
Genees mijn wonden.
Moge uw tederheid mij begeleiden op mijn weg.

Uw aanwezigheid, Moeder van liefde,
brengt ons de vreugde
om onze families verenigd te zien.
Help me om de tederheid en liefde van God
over te dragen op de kleinkinderen en de jeugd,
zodat we niet alleen voor hen bidden,
maar ook mét hen kunnen bidden.

Maria, wees mijn voorspreekster om de gave van de Heilige Geest:
ondersteun mijn zwakheid;
adem in mijn hart de troost,
dat ik bij de jongeren sporen van geloof mag achterlaten,
die getuigen van de schoonheid van het leven,
en het besef dat het leven een grens heeft
waarachter ons de omarming van de Vader wacht.

Amen.

Andere berichten

Ga naar de inhoud