Parochies in bisdom Rotterdam verwelkomen reliek heilige Theresia van Lisieux

26 mei 2024

De relieken van de heilige Theresia van Lisieux zijn in de periode van 24 mei tot en met 16 juni in verschillende parochies in het bisdom Rotterdam. De HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal verwelkomt de relieken van 25 tot en met 31 mei. Ook belangstellenden van buiten het bisdom zijn van harte welkom.

Op vrijdag 24 mei komen de relieken van de heilige Theresia van Lisieux aan in het bisdom bij de kathedraal, waar plebaan Michel Hagen ze met een kleine ceremonie zal ontvangen. Daarna is er op zaterdag 25 mei ter welkom een eucharistieviering in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal.

De relieken zijn in de periode tot maandag 17 juni aanwezig bij tal van vieringen in de parochies HH. Laurentius en Elisabeth in Rotterdam, H. Augustinus in Wassenaar en omgeving, HH. Petrus en Paulus in Leiden en de parochies van Den Haag. Ook worden er diverse andere activiteiten rondom Theresia van Lisieux georganiseerd. Bij alle vieringen en activiteiten zijn ook belangstellenden van buiten het bisdom van harte welkom.

Relieken brengen de herinnering aan de betreffende heilige dichterbij en daarmee ook zijn of haar geloof in Christus. Voor gelovigen nodigt het nabij weten van heiligen uit om hun voorbeeld na te volgen en hun voorspraak bij God in te roepen.

Andere berichten

Ga naar de inhoud