Overlijden emeritus pastoor Philip Holt

1 juli 2024

Utrecht, 17 mei 2024

Aan de priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers van het Aartsbisdom Utrecht.

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,

Hiermee bericht ik u dat op 9 mei 2024 in het Bartholomeus Gasthuis te Utrecht in de Heer is overleden de zeereerwaarde heer Philippus Hendricus Nicolaas Holt Priester van het Aartsbisdom Utrecht Hij werd geboren op 3 mei 1929. Hij trad in bij de Benedictijnen en zijn priesterwijding vond plaats op 19 augustus 1956 in de Sint-Adelbertabdij te Egmond-Binnen. Op 26 augustus 1980 werd hij geïncardineerd in het Aartsbisdom Utrecht. Met ingang van 18 november 1977 werd hij benoemd tot pastor in het team voor de parochies Nicolaas en Willibrord te Arnhem, in het bijzonder voor de Nicolaasparochie. Vanaf 1 september 1980 was hij werkzaam als pastor in het Lukas ziekenhuis te Apeldoorn. Met ingang van 1 juli 1988 werd hij tevens benoemd tot waarnemend pastoor van de Emmanuelparochie te Apeldoorn en vanaf 10 november 1989 tevens van de H.H. Fabianus en Sebastianusparochie te Apeldoorn en de H. Bonifatiusparochie te Ugchelen. Op 1 mei 1994 eindigde zijn zending als pastor in het Lukas ziekenhuis te Apeldoorn en met ingang van 1 augustus 1994 werd hij benoemd tot hoofdverantwoordelijk pastor van de Christus Koning- en O.L.Vrouw Visitatieparochie te Velp. Met ingang van 1 mei 1999 ging hij met emeritaat.

Philip werd in 1929 geboren in Utrecht waar zijn vader hoofdassistent gynaecologie was in het AZU. Aan het einde van dat jaar kreeg zijn vader TBC waardoor een benoeming als onderdirecteur van de vroedvrouwenschool in Heerlen op het allerlaatste moment niet doorging. Daardoor kwam het jonge gezin in Doorn terecht waar zijn vader ging kuren in sanatorium Dennenoord. Na diens herstel verhuisde het gezin naar Bilthoven waar Philip als enig kind een kalme jeugd had. Als kleinzoon van componist Philip Loots kreeg Philip het gevoel voor muziek met de paplepel ingegoten en in de ‘liturgische’ parochie van Bilthoven raakte hij al jong vertrouwd met het Gregoriaans. Zowel in de parochie als later op zijn kostschool Katwijk-de Breul zong Philip in de schola. Bezoeken aan de Benedictijnen van Oosterhout wekten zijn interesse in het kloosterleven en in 1949 werd hij Benedictijn in Egmond. Na 27 gelukkige jaren in de Sint-Adelbertabdij, trad hij uit in 1976. Vanaf toen heeft Philip vele reizen gemaakt, bij voorkeur langs kloosters en romaanse kerken. Uit een reeks reizen langs cisterciënzerkloosters ontstond een boek over de middeleeuwse kloosters van die orde binnen de huidige grenzen van Nederland: Schiere monniken en grijze vrouwen (Damon 2014). De laatste jaren van zijn leven leed Philip aan de ziekte van Alzheimer. Hij stierf in de nacht van Hemelvaart in het Bartholomeus Gasthuis te Utrecht.

Correspondentieadres: Dhr. J. Hoeks, Catharijnesingel 100-CC, 3511 GV Utrecht.

De crematie heeft op dinsdag 14 mei 2024 in besloten kring plaatsgevonden.

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en andere dierbaren.

Moge de Heer zijn dienaar opnemen in Zijn heerlijkheid.

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk Aartsbisschop van Utrecht

Andere berichten

Ga naar de inhoud