Over gebed, aanbidding en Eucharistie

30 maart 2024

Ons contact met God bestaat vooral uit gebed, en dat kan vele vormen aannemen. Enkele jaren geleden hield pater sacramentijn en Tiltenberg-docent Eugène van Heyst een lezing over dit thema. Een samenvatting verscheen toen in het blad SamenKerk van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Deze beschouwing kan nog steeds een bron van inspiratie zijn voor parochies en gebedsgroepen.

Andere berichten

Ga naar de inhoud