Op weg naar Pinksteren

4 april 2024

Na de indrukwekkende Goede Week en het Paasfeest gaan wij via Hemelvaart op weg naar Pinksteren. Met Pinksteren vieren we de geboorte van de kerk. In de Handelingen van de apostelen lezen we: ‘Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette.  Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naargelang de Geest hun te vertolken gaf’.

Met het feest van Pinksteren horen alle mensen in Jeruzalem het evangelie in hun eigen taal. Wij hebben in onze kerk veel mensen uit verschillende landen en daarom lijkt het ons mooi om het evangelie van Marcus, het evangelie dat dit jaar centraal staat, helemaal te lezen in de verschillende talen. Dan klinkt op de dag van Pinksteren de Blijde Boodschap in de moedertaal van al onze parochianen; in het Pools, Hongaars, Arabisch, Tamil, Egyptisch, Frans, Spaans en nog veel meer andere talen. Zo worden wij geraakt door de heilige Geest en zal het echt Pinksteren zijn.

Dit gaat plaatsvinden op 18 mei, de zaterdag voor Pinksteren, van 12.00 tot 16.00 uur. We lezen het hele Marcusevangelie en gaan daarna naar de viering van 16.30 uur. Na de viering ontmoeten wij elkaar bij het eten van gerechten uit de verschillende landen.

Oproep: Kom je als nieuwe Nederlander uit een ander land en wil je een stukje uit de bijbel willen lezen in je eigen taal. Geef je dan op: met naam, mailadres en telefoonnummer en het land en de taal waarin je voor gaat lezen. En hieraan de vraag gekoppeld of je een gerecht kunt maken uit je land van herkomst om na de viering te delen met elkaar. Als het weer meewerkt een mooie ontmoeting in de tuin naast de kerk.

Graag zo snel mogelijk opgeven op r.dashorst@franciscusparochie.com

Zalig Pinksteren! Ook namens het pastoresteam en pastoraatsgroep,

Ronald Dashorst

Andere berichten

Ga naar de inhoud