Op weg met het kerkelijk jaar | SACRAMENTSDAG

10 juni 2024

Paus Franciscus heeft 2025 uitgeroepen tot Heilig Jaar met als motto: Pelgrims van hoop. Het is gebruikelijk om een voorbereidingsjaar te houden voorafgaand aan een jubeljaar. Op verzoek van de paus krijgt dit vorm als een jaar van gebed.

In deze videoreeks op katholiekleven.nl gaan de bisschoppen en hulpbisschoppen in gesprek over het thema hoop. Zij doen dat aan de hand van het kerkelijk jaar. Wat vieren we op de hoogfeesten? En waarom en hoe kunnen deze hoogfeesten ons tot hoopvolle mensen maken?

Elke bisschop steekt daarbij de “Pelgrims van hoop kaars” aan en spreekt daarbij een gebedsintentie uit. Op de kaars is het logo van het jubeljaar afgebeeld.

In aflevering 5 vertelt bisschop De Jong (hulpbisschop van het bisdom Roermond) over Sacramentsdag. Dit hoogfeest stelt de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal. In Nederland wordt het gevierd op de tweede zondag na Pinksteren. Dit jaar was dat op 2 juni. De hulpbisschop vertelt over het ontstaan van het hoogfeest en wat het voor hem persoonlijk betekent om in de eucharistieviering de communie te ontvangen.

Video door: Vincent Kok

“De aanwezigheid van Jezus in de eucharistie is de kern van het sacramentsfeest. Wij geloven als christenen dat wie het lichaam van Christus nuttigt en zijn bloed drinkt, eeuwig leven ontvangt. Dat is omdat we op Jezus gaan lijken. We vormen met Hem een lichaam. Niet alleen zelf worden we steeds meer gelijkend op Hem en één met Hem, maar ook als kerkgemeenschap worden we steeds meer één met Hem”, zegt de bisschop. De eucharistie kan “mensen van binnenuit veranderen in een beter mens, in een heilig mens, in een mens die eeuwig mag leven.”

De hulpbisschop vertelt over het ontstaan van het hoogfeest en over wat het voor hem persoonlijk betekent om in de eucharistieviering de communie te ontvangen.

 

Andere berichten

Ga naar de inhoud