Op Tocht: relieken, bedevaarten en apostelen

3 maart 2024

Het februarinummer van bisdomblad ‘Op Tocht’ besteedt onder meer aandacht aan twee bedevaarten die het Aartsbisdom Utrecht dit jaar organiseert: in mei een korte pelgrimage naar de Springprocessie in Echternach en in september een zevendaagse bedevaart langs kathedralen en kloosters in Noord-Frankrijk.

Ook in deze editie: de aankondiging van de rondgang die een reliek van de H. Bernadette in april door Nederland maakt – in het Aartsbisdom Utrecht zal er in de Broederenkerk in Deventer en in de St. Catharinakathedraal te Utrecht een programma zijn rond deze reliek. Dit nummer bevat tevens het uitgebreide verslag van de terugkeer van de reliekschrijn van de H. Eusebius naar Arnhem.

Erfgoedspecialist Pia Verhoeven schrijft over apostelen uit de kerk te Doesburg – houten beelden toegeschreven aan de beeldhouwer Franciscus Xaverius (Franz) Stracké (1820-1898). Franz Stracké had een bloeiende carrière en een divers oeuvre. Ondanks zijn bekendheid heeft hij maar weinig voor kerkelijke opdrachtgevers gewerkt. Waarschijnlijk vond men zijn sculpturen uitgevoerd in klassieke trant niet goed passen in de neogotische interieurs die vanaf ca. 1860 opgang maakten. Van de twaalf apostelbeelden die in het kleine neoclassicistische kerkje in de binnenstad van Doesburg stonden, belandden er drie in de nieuwe kerk die in 1965 te Doesburg verrees. Wat er met de overige negen beelden is gebeurd, is onbekend, zo schrijft Verhoeven.
Diaconaal werker Tom van Vilsteren interviewde voor dit nummer van ‘Op Tocht’ de directeur en de coördinator van Missio: Priester Vincent Goulmy en Marianne Bayens. “Diaconie en missie liggen ondanks accentverschillen dicht bij elkaar,” zo tekent Van Vilsteren uit hun mond op. “Missie is ver weg, diaconie is dichtbij. Missie omvat alles. Diaconie is gericht op specifieke noden van mensen in de dagelijkse praktijk. In beide gevallen gaat het erom noden van mensen dichtbij en/of ver weg te lenigen.”
Verder in dit nummer van ‘Op Tocht’: een bespreking van het fraaie boek ‘De levensweg van Martinus van Tours’ en een verslag van de WJD@home op Ameland, waar zo’n 90 jongeren bijeenkwamen. De column van kardinaal Eijk is ditmaal zijn Vastenboodschap.

Lees de column van kardinaal Eijk
Bestel dit nummer of neem een abonnement op ‘Op Tocht’

Andere berichten

Ga naar de inhoud