Onderscheiding Mieke van Schaik

23 november 2023

Tekst: Jan Delsing, voorz. Bestuur Martinuskoor.

Ja, Mieke, je bent aan de beurt! Van jou hoeft dat niet zo erg, maar wij willen je toch graag laten blijken dat we je bijzonder waarderen. Voor je tomeloze, no nonsens inzet voor ons Martinuskoor. Al 25 jaar.

Je kwam dus 25 jaar geleden bij ons koor. En wel bij de sopranen, die van nature al het hoogste lied zingen. En al snel won je de verkiezingsstrijd voor een bestuurszetel. De analen vermelden niet of je veel concurrentie had. Maar je werd bestuurslid en enkele jaren later nam jij de zware portefeuille van secretaris over van Carol Hessels. En het waren dus grote schoenen waarin jij stapte. Bovendien had je de zorg voor je gezin en veel andere werkzaamheden, (oa. het opzetten van tenten in binnen- en buitenland. Dus: je was druk, je bent druk en ik voorspel dat je dat nog wel een tijdje blijft. Druk dus.

Als secretaris heb je talloze malen van het gepraat en gekwebbel in het bestuur een zeer leesbaar en begrijpelijk verslag gemaakt. Je hebt jaarvergaderingen voorbereid. En voor veel van onze leden, oud-leden, leden in ruste en overleden leden, een onderscheiding aangevraagd. Bij Gregorius. Die kent jou intussen. Druk dus.

Nou tref je het wel dat je lid bent van een trio dames in ons bestuur, dames die met een speels gemak samen de verschillende klussen, kwesties en vragen oppakken, oplossen en regelen. Hulde dus. Je bent secretaris van het bestuur, maar vooral secretaris van het hele koor, voor ieder van ons.. Kortom: Dienstbaar, veelzijdig, actief enne……. Druk!.

Mieke hartelijk gefeliciteerd met deze terechte en verdiende onderscheiding. Daarin betrek ik ook graag jou, Ben, die op de achtergrond ongetwijfeld een belangrijke steun bent geweest.

Je koos ervoor niet in de kerk van de pastoor, maar in deze context van het Ceciliafeest  de onderscheiding te ontvangen. In plaats van de pastoor hebben  we een eerwaarde heer uit ons midden bereid gevonden. Carol Hessels mag ik je vragen de versierselen van Gregorius uit te reiken, dan wel op te spelden.


Tekst van Carol Hessels:

Jan vroeg of ik er nog iets aan toe te voegen had. Nou heb u en half uurtje?

Mieke is een kruising tussen juffrouw O0ievaar en juffrouw Mier. Uit de Fabeltjeskrant (ja, ja, uit de Fabeltjeskránt). Ze heeft altijd iets te vertellen en als het erg is houdt ze haar hand bij de mond. Toen ze mijn taak als secretaris overnam, kregen wij een hele goede notulant / notulist. Ze levert perfect werk: als de vergadering om 12 uur is afgelopen heeft zij de notulen al om ½ 12 klaar. Doe dat maar eens na! Alleen het jaarverslag laat ze aan mij over, omdat zij problemen heeft met de taal. Tijdens de Nederlandse les was zij toevallig altijd ziek. Maar we zijn bijzonder tevreden met haar.

Andere berichten

Ga naar de inhoud