Officium Educationis publiceert onderwijsbrief Waardevol en sociaal

22 maart 2024

Het Officium Educationis heeft een tweede brief gepubliceerd voor het onderwijs. De brief is geschreven door leden van het Officium, dat bestaat uit de bisschoppelijk gedelegeerden voor het katholiek onderwijs, de voorzitter van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) en de onderwijsreferent van de Nederlandse bisschoppen, mgr. dr. Hendriks. De brief heeft als titel ‘Waardevol en sociaal’.

Een eerste brief in deze serie werd gepubliceerd in 2023 met de titel ‘Hoopvol, solidair en vreedzaam’. De tweede brief  ‘Waardevol en sociaal’ is net als de vorige bestemd voor iedereen die werkzaam is in het katholiek onderwijs: leerkrachten en docenten, bestuurders, conciërges en andere medewerkers zowel in het PO, VO, MBO en HBO. Iets breder is de inhoud op de hele gemeenschap rond de scholen gericht, daar horen ook studenten, leerlingen en hun ouders bij.

De vorm van de brief nodigt uit tot onderling gesprek onder het personeel en in het bestuur van de scholen: korte inhoudelijke teksten worden afgewisseld met gespreksvragen die ingaan op concrete situaties, die men op scholen kan tegenkomen.

Lesmateriaal 4 en 5 mei  ‘Gelovig verzet’

De brief is onder meer onder de aandacht gebracht via de website en de nieuwsbrief van de NKSR. In dezelfde nieuwsbrief wordt ook gewezen op het lesmateriaal dat beschikbaar is voor 4 en 5 mei: ‘Rond het thema ‘Gelovig verzet’ hebben we les- en inspiratiemateriaal voor het PO en VO laten ontwikkelen. De aanleiding vormen de heiligverklaring van Titus Brandsma en het postuum verlenen van de eretitel ‘Rechtvaardige onder de Volkeren’ aan kardinaal Johannes de Jong. Beiden hebben zich verzet tegen de onderdrukking door de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog’, zo vermeldt de nieuwsbrief.

 

Bron: www.rkkerk.nl

Andere berichten

Ga naar de inhoud