a bridge over a body of water with a building in the background

Nationale bedevaart naar Rome

13 oktober 2023

In 2025 wordt er in de katholieke kerk weer een Heilig Jaar gehouden. De Nederlandse bisdommen organiseren in dat jaar samen een nationale bedevaart naar Rome. Deze maand zijn in het hele land zogeheten ‘save-the-date-posters’ verspreid om die reis van 26 april t/m 3 mei 2025 aan te kondigen.

Een Heilig Jaar of Jubeljaar is een traditie in de katholieke kerk die teruggaat tot het jaar 1300 en gebaseerd is op een nog ouder Joods gebruik. Aanvankelijk werd een Jubeljaar eens in de 50 jaar gehouden en tegenwoordig eens in de 25 jaar. Het is een jaar om extra aandacht aan je geloof besteden, om te pelgrimeren en om een nieuwe start te maken. Een bekende traditie tijdens een Heilig Jaar is het plechtig openen van de zogeheten ‘heilige deuren’, waardoor pelgrims de vier grote basilieken in Rome kunnen betreden.

Paus Franciscus heeft gelovigen uit de hele wereld uitgenodigd om tijdens het Heilig Jaar 2025 op bedevaart naar Rome te komen. Tijdens de meivakantie van dat jaar wordt er vanuit katholiek Nederland een nationale bedevaart naar Rome aangeboden. Pelgrims uit alle bisdommen en katholieke maatschappelijke organisaties trekken dan samen naar het graf van de apostelen Petrus en Paulus. Op het programma staat uiteraard een gezamenlijke viering in de Sint-Pieter, maar ook in de andere bekende basilieken. Daarnaast heeft ieder bisdom ook eigen vieringen in een van de vele kerken in Rome. Op woensdag in die week staat deelname aan de algemene audiëntie van de paus gepland. En heel misschien vindt er ook een aparte ontmoeting van de Nederlandse pelgrims met de paus plaats.

Het internationale thema van het Heilig Jaar 2025 luidt: ‘Pelgrims van de hoop’. Voorafgaand wordt als voorbereiding op het Jubeljaar in 2024 een jaar van gebed gehouden. In de loop van het jaar zal daar op diverse manieren aandacht voor worden gevraagd. Wie aan de nationale bedevaart naar Rome wil deelnemen, kan nu alvast de datum in zijn agenda reserveren: 26 april t/m 3 mei 2025.

Andere berichten

Ga naar de inhoud