triangular brown and purple decor with dove bird art

Missiezusters Dienaressen van de H. Geest

26 mei 2023
Kom Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in ons het vuur van uw liefde..”

Missiezusters Dienaressen van de Heilige Geest is een religieuze missionaire gemeenschap van vrouwen discipelen van Jezus in een internationale congregatie, een groep van ca 3000 vrouwen afkomstig uit verschillende culturen en naties. Zij leven en werken in 50 landen, vanuit interculturele leefgemeenschappen, en dragen zo bij aan het veelkleurige en diverse leven van de wereldkerk. Zij zetten zich in voor mensen in een kwetsbare positie, door geestelijke en maatschappelijke ondersteuning, scholing en gezondheidszorg. Wat hun bezielt en verbindt is de liefde van de Drie-ene God en de roeping om te delen in de universele missie van God in Jezus Christus en de dynamiek van de Heilige Geest. Vanuit die kracht leven en proberen ze op eigentijdse wijze gestalte te geven aan wat hun stichter, de Heilige Arnold Janssen, als volgt verwoordde in zijn motto: “Dat de Heilige Drie-ene God leve in onze harten en in de harten van alle mensen”

Leeftijd: tot 35 jaar, uitzonderingen zijn soms mogelijk.

Meer informatie

Andere berichten

Ga naar de inhoud