Mieke van Schaik

14 september 2023

Na 10 jaren trouwe heeft Mieke van Schaik besloten om afscheid te nemen van de coördinatie commissie. Mooie gelegenheid om eens aandacht te besteden aan haar persoon en haar activiteiten.

Een vast gezicht en aanspreekpunt was en is ze voor heleboel mensen in onze parochie. Actief, meelevend, altijd een luisterend oor en behulpzaam waar nodig. Mieke is al actief sinds 1982 voor onze parochie in vele commissies en groepen. Begonnen als typiste van ons kerkblad de Clara, noemen we: Bezorger van het parochieblad, kerkbalansloper, liturgisch beraad, coördinator van de grote koffiegroep op zondag na de mis, coördinator van de kleine koffiegroep op donderdag na de mis, lid én secretaris van het Martinuskoor, locatie raad, lid van de coördinatiegroep van de Martinuskerk.

Een hele lijst, waaruit haar betrokkenheid met onze parochie, maar ook met het wel en wee van onze parochianen blijkt. Als blijk van waardering heeft het kerkbestuur gemeend haar te moeten eren met een parochiële onderscheiding. De “Martinus” hanger.

Deze is haar omgehangen door Jos Koers, voorzitter van de coördinatiecommissie in Twello. Met natuurlijk een mooie bos bloemen en een aardige attentie erbij. Gelukkig blijft Mieke nog wel actief in het Martinus koor en de koffiegroepen en hopen we nog lang van haar diensten gebruik te mogen maken.

Andere berichten

Ga naar de inhoud