Mgr. Hoogenboom gaat naar de synode

22 september 2023

Mgr. Hoogenboom is hulpbisschop van het aartsbisdom Utrecht. Hij zal als bisschop vanuit Nederland deelnemen aan de synode die in oktober plaatsvindt in Rome (4-29 oktober). In deze video vertelt hij hierover.

“De synode begint met een moment van gebed en zal ook worden afgesloten met een moment van gebed. Het is toch wel heel anders dan een vergadering met een aantal agendapunten en een wat verder ter tafel komt”, vertelt Mgr. Hoogenboom. De bisschop spreekt over de methodologie oftewel de werkwijze van de synode: contemplatieve dialoog. “In het Werkdocument voor deze synode staat uitdrukkelijk: de Heilige Geest is de hoofdpersoon van de synode”, aldus de bisschop.

Mgr. Hoogenboom vertelt over het Werkdocument voor de synode. Dat begint met een korte kenschets van de wereld waarin wij leven, met oorlog en klimaatverandering, met moderne slavernij en mensen die op de vlucht zijn en met secularisatie.

Daarna volgen beschouwingen over synodaliteit en de thema’s van de synode. “Het Werkdocument noemt achtereenvolgens: communio, missio, participatio. Het gemeenschap zijn en het als gemeenschap gezonden worden in de wereld staat centraal en daaruit vloeit voort de medeverantwoordelijkheid van alle gedoopten om daar vorm en inhoud aan te geven”, aldus de bisschop.

Paus Franciscus heeft gezegd: zonder gebed is er geen synode mogelijk. Mgr. Hoogenboom spreekt de hoop uit dat “alle geledingen van de Kerk meebidden met de deelnemers aan de synode in Rome.”

Zie hier de video: Katholiekleven

Andere berichten

Ga naar de inhoud