Landelijke werkgroep synodaliteit werkt aan vervolg van de synode

6 februari 2024

De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft een speciale werkgroep ingesteld: de landelijke Werkgroep Synodaliteit.  Deze groep gaat werken aan een vervolg in de Nederlandse kerkprovincie van het door paus Franciscus geïnitieerde synodaal proces.  De opdracht is de gespreksthema’s uit te werken waarmee men onder meer in de parochies vanaf medio februari 2024 aan de slag kan.

Dit heeft de Nederlandse bisschoppenconferentie besloten nadat mgr. Hoogenboom in de plenaire vergadering van november uitgebreid verslag had gedaan over zijn deelname aan de Bisschoppensynode in oktober 2023.

Stappenplan

Het secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome publiceerde op 12 december een stappenplan op weg naar de tweede zitting van de bisschoppensynode over synodaliteit die in oktober 2024 wordt gehouden. De bisschoppenconferenties wereldwijd wordt gevraagd om in mei 2024 aan het synodesecretariaat te rapporteren over de vruchten van het synodaal proces in de plaatselijke kerken. Alle verslagen samen vormen input voor het werkdocument van de bisschoppenvergadering in oktober 2024 te Rome.

De Nederlandse werkgroep neemt ook deze richtlijn mee in de verdere voorbereiding. Ze heeft verder als opdracht een samenvatting van het synthesedocument van de bisschoppensynode aan te reiken zoals die in oktober 2023 is gehouden. Het synthesedocument is voor dat doel ook zo snel mogelijk in het Nederlands vertaald. Deze Nederlandse vertaling is onder meer aan het secretariaat in Rome gezonden en inmiddels te vinden op de website van het synodesecretariaat. Verder is de vraag aan de werkgroep om materiaal te verzorgen ten behoeve van bijeenkomsten om op een goede manier met elkaar het gesprek  in dialoog te kunnen voeren.

Gesprekken

De landelijke werkgroep streeft ernaar om in februari parochies, religieuze ordes en congregaties en andere organisaties en instellingen die gesprekken organiseren, nader te informeren en uit te nodigen tot gesprek in dialoog.

Op de website van de projectgroep Luisterend op Weg zijn al enkele tips en tools te vinden. Op 2 maart organiseert deze projectgroep een landelijk rondetafelgesprek

Brede samenstelling

De Landelijke Werkgroep Synodaliteit is zo breed en synodaal mogelijk samengesteld en bestaat uit de volgende personen:

Namens de Bisschoppenconferentie:

  • J. van den Hende
  • Th. Hoogenboom

Namens de Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen (KNR):

  • abdis P. Fourmentin ocso van de Abdij O.L.Vr. van Koningsoord

Overige werkgroepleden:

  • dr. K Schelkens, Tilburg School of Catholic Theology
  • pater dr. R Steenvoord OP
  • L van Oordt
  • K. Bornhijm OP, van project Luisterend op Weg
  • rector dr. L. Hendriks, Grootseminarie Rolduc

Zie ook: Alle gelovigen opgeroepen om na te denken over synodale kerk. Praat mee op 2 maart

Bron: www.knr.nl/nieuws/

Andere berichten

Ga naar de inhoud