Landelijke handreiking voor synodale gesprekken

27 februari 2024

“Hoe kunnen we een meer synodale en missionaire Kerk zijn?” De komende twee maanden kunnen parochies, religieuzen, katholieke lekenbewegingen en katholieke maatschappelijke organisaties hierover in gesprek. De vraag wordt hen voorgelegd vanwege de tweede fase voor de Bisschoppensynode over synodaliteit.

De Landelijke Werkgroep Synodaliteit die is opgericht door de Nederlandse Bisschoppenconferentie en die een brede samenstelling heeft, maakte een landelijke handreiking voor de gesprekken die nu gevoerd kunnen worden.

Vanuit de synodevergadering in oktober 2023 zijn een aantal punten naar voren gekomen, waarover in de Kerk verder nagedacht moet worden. Deze zijn beschreven in het zogeheten Synthese-document. Dit document is vertaald naar het Nederlands (november 2023) en er is nu ook een samenvatting gemaakt.

De Landelijke Werkgroep Synodaliteit beveelt aan om vooral de vier volgende thema’s te bespreken:

  1. Verdieping van ons gedoopt-zijn als basis voor ons Kerk-zijn;
  2. Vorming in een missionaire Kerk;
  3. Deelname aan een verwelkomende Kerk;
  4. Vrouwen in het leven en de zending van de Kerk.

De Landelijke Werkgroep Synodaliteit heeft om het gesprek hierover te vergemakkelijken per onderwerp een gesprekssheet gemaakt. Telkens is er een korte inleiding met vragen voor het synodale gesprek. Men kan ook ingaan op de andere onderwerpen uit het internationale synthese-document.

De wijze van gesprek die wordt voorgesteld, en waarover de landelijke handreiking ook uitleg geeft, is “het gesprek in de Geest”. “Een synodaal gesprek is gebaat bij ontvankelijkheid, we proberen goed naar elkaar te luisteren. Het is geen debat waarbij we willen bewijzen wie gelijk of ongelijk heeft”, aldus de handreiking. “Wat echt belangrijk is, is dat we proberen te ontdekken wat de Heilige Geest ons te zeggen heeft, en wat wij elkaar vanuit die ervaring te vertellen hebben. Gebed en stilte zijn nodig in dit proces van onderscheiding.”

Parochies, religieuzen, katholieke lekenbewegingen en katholieke maatschappelijke organisaties worden uitgenodigd om een kort verslag te maken van hun gesprekken en dit in te sturen. Per brief zijn zij geïnformeerd over het mailadres dat zij hiervoor kunnen gebruiken. De uiterste datum voor inzendingen is 15 april. Bisschoppenconferenties wereldwijd zijn namelijk gevraagd om in mei verslag te doen aan het synodesecretariaat in Rome.

  • Parochies kunnen mailen naar hun bisdom
  • Religieuze instituten kunnen mailen naar de KNR
  • Katholieke lekenbewegingen kunnen mailen naar de secretaris van de bijeenkomsten van de katholieke lekenbewegingen
  • Katholieke (maatschappelijke) organisaties kunnen mailen VKMO – Katholiek Netwerk

Naast de landelijke handreiking zijn op dit moment ook twee video’s beschikbaar die een indruk geven van het synodaal gesprek. Aanvullend materiaal is te vinden op de websites Luisterend op Weg en rkkerk.nl. Hier vindt u ook meer informatie over het synodale proces alsmede de Nederlandse vertaling van het synthese-document, de samenvatting, maar ook het bijgevoegde document. De website van het Algemeen Secretariaat voor de Synode met alle synodedocumenten en informatie over het proces is: synod.va.

Downloads

Foto’s: www.katholiekleven.nl

Bron: www.rkkerk.nl

Andere berichten

Ga naar de inhoud