Landelijke collectieve grafmonumentenverzekering

23 januari 2024

Geachte heer, mevrouw, rechthebbende,

Per 1 januari 2024 is de landelijke collectieve grafmonumentenverzekering voor r.-k. begraafplaatsen komen te vervallen.

Grafmonumenten zijn, gedurende de looptijd van het grafrecht, eigendom van de rechthebbende. Dat is in 2010 in de wet vastgelegd. Ruim 13 jaar heeft de r.-k. Kerkprovincie de polis collectieve grafmonumentenverzekering vrijwillig aangehouden voor r.-k. kerkelijke instellingen die een begraafplaats beheren. Hieraan komt nu een einde.

Dit betekent dat een rechthebbende desgewenst zelf zorg dient te dragen voor een verzekering met het oog op mogelijke schade aan het grafmonument. Deze schade is niet langer collectief gedekt. De verandering in de verzekering brengt geen verandering in het grafrecht tot stand noch in de aansprakelijkheid van het bestuur.

Mocht u vragen hebben over deze brief kunt u contact opnemen met A.B.M. van Gurp voor de RK Begraafplaatsen van de voormalige parochie HH. Franciscus en Clara.

Met vriendelijke groet,

A.B.M. van Gurp. Voorzitter beheers commissie R.K. Begraafplaatsen

Telefoon 0571-275720 Email a.vangurp@chello.nl

Andere berichten

Ga naar de inhoud