Kerststal Sint Jan geeft Franciscus een plek

20 december 2023

De kerststal van de Sint Jan in ’s-Hertogenbosch heeft dit jaar een bijzondere editie. Het is precies 800 jaar geleden dat Franciscus van Assisi voor het allereerst de kerststal uitbeeldde. De heilige kreeg daarom dit jaar een bijzondere plek in de stal.

“Veel mensen hadden hun hart gesloten voor het geloof. Door het geloof aanschouwelijk te maken, heeft de heilige Franciscus harten geopend”, vertelt plebaan Vincent Blom vanuit de Sint Jan over de kerststal.

“Wat 800 jaar geleden gold, geldt nu vandaag opnieuw. Op een hele aanschouwelijke manier wordt het verhaal van de menswording van God hier verteld voor veel mensen die misschien de Bijbel niet meer lezen of nog nooit hebben gelezen, maar die wel hier naartoe komen.”

Plebaan Vincent Blom: “Komt laat ons Hem aanbidden, is het motto van de kerststal. Dat was het motto van Franciscus 800 jaar geleden. En dat motto komt hier en nu tot leven: komt laat ons Hem aanbidden.”

Andere berichten

Ga naar de inhoud