Kerstactie NaastenhulpVoorst was een succes

23 januari 2024

Stichting NaastenhulpVoorst heeft in december 2023 een kerstactie gehouden. De stichting wilde inwoners van de gemeente Voorst die het op financieel of sociaal gebied moeilijk hebben een hart onder de riem steken. Dat gebeurde door een attentie aan te bieden in een envelop. Er was geen lijst met mensen die een steuntje in de rug konden gebruiken. Daarom had NaastenhulpVoorst de steun van de inwoners uit de gemeente Voorst ingeroepen. Het doel was iemand die deze kerstattentie goed kon gebruiken, op te geven. Men kon ook zichzelf opgeven.

Alle dorpen deden mee

Uit alle dorpen kwamen er adressen binnen. Van inwoners, maar ook van organisaties. De opgave was overweldigend. 122 adressen kregen wij binnen. Al deze personen hebben wij, dankzij de medewerking van veel inwoners, een warm gevoel mogen geven met kerst. Men waardeerde het zeer dat er aan hen gedacht werd. De stichting NaastenhulpVoorst wil alle opgevers van harte bedanken voor de medewerking.

Het werk van de stichting NaastenhulpVoorst

NaastenhulpVoorst is een samenwerkingsverband van kerken in de gemeente Voorst. De diaconieën en caritaswerkgroepen in de gemeente Voorst werken samen om iets te doen voor mensen die het niet breed hebben. En voor mensen die in moeilijke omstandigheden leven. Heeft iemand hulp nodig, zowel materieel als sociaal, dan komt NaastenhulpVoorst in actie. De hulp is eenmalig of tijdelijk. Voordat de stichting hulp biedt, wordt nagegaan of er voor de hulpvraag al een voorziening bestaat. Komt men hier niet voor in aanmerking, dan kan NaastenhulpVoorst mogelijk helpen. Het maakt niet uit of de persoon wel of niet bij een kerk hoort.

Ook donaties ontvangen

Tijdens de actie hebben wij ook van inwoners donaties ontvangen. Wij willen allen die gedoneerd hebben ook van harte danken. Uw steun heeft ook ons als vrijwilligers, goed gedaan. U hebt ons extra energie gegeven voor ons werk.

Donaties is nog steeds mogelijk via bankrekeningnummer NL70RABO 0301 4952 62 t.n.v. Stichting NaastenhulpVoorst. Kijk op www.naastenhulpvoorst.nl voor meer informatie.

Andere berichten

Ga naar de inhoud