Kardinaal Eijk kijkt in groet vooruit op komst reliekschrijn

28 maart 2024

In de boodschap die kardinaal Eijk heeft geschreven bij de start van het Paastriduum 2024 kijkt hij vooruit naar de komst van de reliekschrijn van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, die kort na Pasen in Nederland zal arriveren. Deze groet van kardinaal Eijk is naar de parochies van het aartsbisdom gestuurd, met het verzoek deze te verspreiden en/of te publiceren op de website.

In deze reliekschrijn bevindt zich een stuk van het gebeente van de heilige Bernadette Soubirous (1844-1879). In april zal deze schrijn in alle zeven bisdommen van Nederland aanwezig zijn, in het Aartsbisdom Utrecht in de Broederenkerk te Deventer en vervolgens in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht. “De vieringen en andere gebedsmomenten die in aanwezigheid van deze reliekschrijn zullen worden gehouden, willen in het bijzonder de boodschap van de verschijningen van Maria aan Bernadette onder de aandacht brengen,” zo schrijft kardinaal Eijk.
“Deze boodschap is direct verbonden met de Blijde Boodschap die onze Heer Jezus Christus heeft verkondigd, in woord en daad: Gods barmhartige liefde voor alle mensen. Die liefde heeft God ons in het bijzonder getoond door het kruis van Zijn Zoon en onze Heer. Het is door Zijn lijden en kruis dat wij met God verzoend mogen leven en gesterkt worden om het eigen lijden – naar lichaam en geest – met Hem verenigd te dragen en aan Hem op te dragen.”

Bernadette is voor ons daarin een krachtig voorbeeld, aldus kardinaal Eijk. Ze had een zwakke gezondheid en kende vele tegenslagen in haar leven. “Toen ze later was ingetreden bij de Zusters in Nevers bleef het kruis haar op haar levenspad evenmin bespaard. Uiteindelijk heeft tuberculose, waardoor een van haar knieën was aangetast in de vorm van een zeer pijnlijke ontsteking, zijn tol geëist. Als gevolg daarvan is zij op jonge leeftijd gestorven, in een intense en diepe vereniging met het lijden en sterven van haar en onze Heer Jezus Christus.”
Kardinaal Eijk: “Wij zien bij Bernadette en vele anderen dat de Heer kracht naar kruis geeft. Veel mensen dragen een kruis, in veel gevallen onzichtbaar voor het oog van anderen. Dit geldt in onze tijd onder meer voor veel medechristenen die op talrijke plaatsen in de wereld worden achtergesteld, onderdrukt, vervolgd en zelfs vermoord omdat ze in Jezus geloven en lid zijn van onze Kerk.”
In zijn groet aan de gelovigen spreekt kardinaal Eijk ook de hoop uit dat het Paasfeest en de aanwezigheid van de reliekschrijn van de heilige Bernadette gedurende de Paastijd in ons land “in ons allen de liefde voor onze Heer Jezus doen toenemen. Dat Hij ons bezielt met Zijn kracht om ons eigen lijden naar geest of lichaam met Hem te kunnen dragen. Dat Hij ons – zoals Bernadette – een groot en edelmoedig hart geeft, om vooral bedacht te zijn op wat de ander nodig heeft en diens lijden te helpen verlichten. Van harte wens ik u mede namens de andere leden van de bisdomstaf een Zalig Pasen!”

Klik hier voor de groet van kardinaal Eijk bij de start van het Paastriduum

Andere berichten

Ga naar de inhoud