Coliseum, Italy

Jongerenbedevaart naar Rome in 2025

7 mei 2024

SAVE THE DATE VOOR DE NATIONALE BEDEVAART NAAR ROME IN JUBELJAAR 2025!

In 2025 wordt er in de katholieke Kerk weer een Heilig Jaar gehouden. De Nederlandse bisdommen organiseren in dat jaar samen een nationale bedevaart naar Rome, en wij jongeren gaan ook mee! Dus blok de meivakantie van 2025 alvast in je agenda: van 26 april tot en met 3 mei gaan we naar Rome!

Een Heilig Jaar of Jubeljaar is een traditie in de katholieke Kerk die teruggaat tot het jaar 1300 en gebaseerd is op een nog ouder Joods gebruik. Aanvankelijk werd een Jubeljaar eens in de 50 jaar gehouden en tegenwoordig eens in de 25 jaar. Het is een jaar om extra aandacht aan je geloof besteden, om te pelgrimeren en om een nieuwe start te maken. Een bekende traditie tijdens een Heilig Jaar is het plechtig openen van de zogeheten ‘heilige deuren’, waardoor pelgrims de vier grote basilieken in Rome kunnen betreden.

Géén vakantie, maar samen op pelgrimstocht
Paus Franciscus heeft gelovigen uit de hele wereld uitgenodigd om tijdens het Heilig Jaar 2025 op bedevaart naar Rome te komen. Rome verwacht 30 miljoen pelgrims te verwelkomen!
Tijdens de meivakantie van dat jaar wordt er vanuit katholiek Nederland een nationale bedevaart naar Rome aangeboden. Pelgrims uit alle bisdommen en katholieke maatschappelijke organisaties trekken dan samen naar het graf van de apostelen Petrus en Paulus.

Programma
Op het programma staat een gezamenlijke viering in de Sint-Pieter, maar ook in de andere bekende basilieken. Op woensdag in die week staat deelname aan de algemene audiëntie van de paus gepland. We gaan vier keer mee op pad met de grote groep pelgrims vanuit Nederland, maar verder wordt dit echt een jongerenreis met ons eigen programma. We zijn al hard bezig om dat vorm te geven!

Pelgrims van hoop
Het internationale thema van het Heilig Jaar 2025 luidt: ‘Pelgrims van hoop’. Voorafgaand wordt als voorbereiding op het Jubeljaar in 2024 een jaar van gebed gehouden. Zo had de WJD@Home dit thema en ook de Stille Omgang in Amsterdam. We bereiden ons dus goed voor.

Meer informatie
Volgt hier op onze website. In het najaar hopen we een reisfolder te verspreiden met alle informatie. En op het feest van Christus Koning van het Heelal komen we altijd samen met de jongeren van JA en onze aartsbisschop kardinaal Eijk, dan zullen we hier zeker aandacht aan besteden.
De organisatie van de bedevaart heeft zelf ook een website: rome2025.nl. Daarnaast is er een themawebsite van de R.-K. Kerk in Nederland: die vind je zowel via jubeljaar2025.nl als via pelgrimsvanhoop.nl.

Bron: www.jongaartsbisdom.nl

Andere berichten

Ga naar de inhoud