Jongeren bij de Kerk betrekken is geen ‘mission impossible’

7 juni 2024

Żaklina Melis (45) werd onlangs door de Nederlandse kerkprovincie benoemd tot beleidsmedewerker voor Jongeren en Catechese. Ze zal onder meer betrokken zijn bij de voorbereiding van de Katholieke Jongerendag en de Wereldjongerendagen. “Jongeren mogen trots zijn op hun geloof.”

Melis is betrokken bij de geloofsgemeenschap Sint Barbara in Bunnik, vlakbij Utrecht, waar ze samen met haar echtgenoot en drie kinderen woont. De uit Polen afkomstige Melis kwam op negentienjarige leeftijd naar Nederland om marketing en management te studeren. Ze is op 1 april gestart met haar nieuwe baan.

Niet vanzelfsprekend

“Toen ik naar Nederland verhuisde, merkte ik dat je als katholiek je geloof constant moet verdedigen”, vertelt Melis. “Het is niet vanzelfsprekend om gelovig te zijn. Het is daarom belangrijk om je bewust te zijn van wat je gelooft en waarom je eigenlijk gelooft.

Soms staan jongeren, bijvoorbeeld door gebrek aan catechese of vorming, niet zo stevig in hun schoenen wat betreft het geloof. Toen ik de vacaturetekst las, dacht ik: hier ligt een kans om daar iets aan te doen. Jongeren mogen weer trots zijn op hun geloof. Ik hoop hieraan bij te kunnen dragen.”

Wat zijn de kerntaken binnen jouw functie?

“Ik ben als projectleider verantwoordelijk voor verschillende projecten en zal kerngroepen daarin begeleiden als een coördinator die het overzicht bewaart. Ik ben onder meer betrokken bij de voorbereiding van de WJD@Home en de internationale Wereldjongerendagen, maar ook de Katholieke Jongerendag.”

Welke kansen zie jij met betrekking tot jongerenwerk?

“Wij hebben als Kerk iets prachtigs te bieden, wat de wereld niet kan bieden aan jongeren: een houvast. Jongeren mogen tegenwoordig alles kiezen en bepalen. Toch zoeken ze naar kaders, naar een houvast. Ze hebben levensvragen. Als Kerk kunnen wij hier een rol in spelen. Je ziet natuurlijk de ontkerkelijking, maar tegelijkertijd zijn er ook veel nieuwe mensen die katholiek willen worden, onder wie een groot aantal jongeren. De Heilige Geest is met ons. We moeten ons door Hem laten gebruiken om zijn werk te faciliteren.”

Wat zijn jouw speerpunten?

“Ik denk dat we bijvoorbeeld jongeren uit migrantengemeenschappen meer moeten betrekken bij jongerenactiviteiten. Ik wil ze graag betrekken bij onze evenementen omdat ik onze diversiteit zie als onze grootste rijkdom. Daarnaast kunnen we onderling veel meer samenwerken als katholieken. We zijn een kleine groep, we kunnen zichtbaarder worden als Kerk als we elkaar versterken. Bijvoorbeeld door als bisdommen samen te werken op het gebied van jongerenactiviteiten. We werken allemaal voor hetzelfde doel.

“Wij hebben als Kerk jongeren iets te bieden wat de wereld hun niet kan bieden: een houvast”

“Daarnaast denk ik dat we goede catechese moeten bieden aan jongeren. Na het vormsel krijgen jongeren soms weinig aanbod vanuit parochies. Ze zijn dan rond de elf of twaalf jaar. Onze doelgroep bestaat uit jongeren tussen de zestien en dertig jaar. Ik zou deze ‘leeftijdskloof’ graag opvullen, zodat jongvolwassen klaargestoomd worden om deel te nemen aan het jongerenaanbod; bijvoorbeeld door het sacrament van de biecht prominenter onder de aandacht te brengen bij jongeren.

“Daar besteedt helaas niet elke parochie aandacht aan, terwijl het een prachtig sacrament is. Als je kampt met worstelingen, kan je alles aan de Heer overlaten en weer opnieuw beginnen. Maria is een ander speerpunt. Ik hoop dat jongeren haar als een moeder kunnen ervaren, en ook haar liefde naar ons toe kunnen verstaan. Ze leidt ons naar Jezus en kan echt een voorbeeld worden voor meisjes en vrouwen.”

Geen oppervlakkig aanbod dus, maar diepgang en verdieping?

“Ik hoop dat jongeren voor hun geloof uit durven komen. Dat ze het zo mooi gaan vinden, dat ze als het ware bereid zijn om hun gezicht daarvoor te verliezen. Onze dochter heeft bijvoorbeeld vrienden die niet gelovig zijn. Ze worstelt soms met haar geloof, maar vindt het niet erg om te vertellen dat ze naar de kerk gaat, of naar de Wereldjongerendagen. Een keer nam ze een vriendin mee die bleef eten. Ik twijfelde even of we wel moesten bidden voor het eten, maar dacht: we moeten gewoon ons ding doen. We baden en dankten God voor haar aanwezigheid. En opeens kreeg dat meisje een traantje in haar ogen.”

Ontkerkelijking, kerksluitingen, verwarring en polarisatie zijn tekenend voor deze tijd. Heeft de Kerk nog iets te winnen, zeker als het gaat om jongerenwerk?

“Ik zie dat er iets in beweging is. Mensen, ook jongeren, zijn zoekende. Kijk bijvoorbeeld naar de Zoete Moeder in Den Bosch, waar zo veel mensen tijdens het winkelen op een drukke zaterdag even naar binnen stappen. Dat zijn ook jonge mensen. Het is geen mission impossible, zeker niet met jongeren. Als we ons door God laten leiden, is alles mogelijk.

“Ik ben een grote fan van de heilige zuster Faustina Kowalska, de apostel van de Goddelijke Barmhartigheid. Deze barmhartigheid is zo breed en omvangrijk, dat het bijna schandalig is. Misschien denkt iemand: ik ben zo lang niet naar de kerk geweest, of ik heb zo lang van God los geleefd. Kan ik wel terug naar God? Maar juist dan ben je welkom bij God. Deze boodschap wil ik uitdragen, zeker ook voor jongeren die van alles hebben meegemaakt. Zoals paus Franciscus tijdens de afgelopen WJD zei: iedereen is welkom in de Kerk.”

 

 • KN online

  Voor slechts € 1,60 per week*
  heeft u onbeperkt toegang tot KN.nl
  * 8,- per maand of kies 80.- per jaar

  • Onbeperkt alle artikelen lezen op KN.nl
  • Het laatste katholieke nieuws als eerste lezen
  • Maandelijks online opzegbaar
  • Zolang aanbieding loopt

  Bent u al geabonneerd op de weekeditie van Katholiek Nieuwsblad (krant/app)

  Klik hier om de actiecode in te vullen. Dan leest u KN Online de eerste 3 maanden gratis!  https://www.kn.nl/registreren/?level_id=1

Totaal: €8

 

Andere berichten

Ga naar de inhoud