Jaarlijkse Chrismamis in Apeldoorn gevierd

12 april 2023

In de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (St. Franciscusparochie) werd op 5 april de jaarlijkse Chrismamis gevierd. Vele parochianen uit het Aartsbisdom Utrecht en tientallen priesters, diakens, religieuzen, pastoraal werk(st)ers en priesterstudenten waren bij de viering aanwezig. Kardinaal Eijk noemde het “een grote vreugde” alle aanwezigen te mogen begroeten.

Hij begroette ook de catecheten en diaconaal assistenten en hen die daarvoor in opleiding zijn, en de mensen die met Pasen opgenomen worden in de Kerk alsmede de vormelingen die dit jaar het vormsel hebben ontvangen of dat later zullen ontvangen. Kardinaal Eijk: “Ook welkom aan de mensen die hun thuisland moesten ontvluchten, met name zij die uit Oekraïne zijn gevlucht. We bidden voor vrede in uw land en wensen u een gezegende viering en de kracht van de Heilige Geest.”

Tijdens de viering zegende kardinaal Eijk de olie voor de zieken en geloofsleerlingen en hij wijdde het chrisma dat voornamelijk wordt gebruikt bij het doopsel, het vormsel en de priesterwijding. Na afloop namen delegaties uit de parochies flesjes met olie mee. De priesters vernieuwden tijdens deze viering hun wijdingsbeloften, waarbij zij zich in een corona rondom aartsbisschop Eijk opstelden.

In zijn preek nam kardinaal Eijk de beroemde muurschildering die Leonardo da Vinci van het Laatste Avondmaal heeft gemaakt als uitgangspunt. De apostelen staan erop afgebeeld, in discussie over de vraag wie Jezus zal verraden. Judas houdt zich afzijdig. Kardinaal Eijk: “Jezus kijkt bedroefd en zit er eenzaam bij te midden van de groepjes met elkaar discussiërende apostelen. Hij voelt zich en is ook inderdaad onbegrepen door de twaalf apostelen, die zijn vertrouwelingen zijn.”
Zijn leerlingen zullen zich bovendien niet van hun beste kant laten zien, aldus kardinaal Eijk. “Ze nemen de benen en laten Hem in de steek. Petrus zal bij hoog en laag beweren dat hij geen leerling van Jezus was om zijn hachje te redden.”

Volgens kardinaal Eijk “kan het ons ook overkomen dat we als volgelingen van Jezus ons evenals Hij soms eenzaam voelen en bedroefd, omdat niemand in onze seculiere samenleving ons begrijpt. De seculiere wereld bejegent de huidige volgelingen van Jezus ook met weinig begrip of mededogen: ‘Je geloof belijd je maar achter de voordeur maar niet hier in het publieke domein.’ Hoezo achter de voordeur? We laten ons toch zeker niet kisten? Elke politieke partij en talrijke andere organisaties venten toch ook publiekelijk hun standpunten uit? Dan mogen wij het ook. Punt aan de lat. Wie die uitdrukking niet kent: einde discussie. Maar de verleiding kan ons dan ook besluipen om over Jezus te zwijgen of desgevraagd zelfs te ontkennen dat we bij Hem horen. Dat kan ons ook overkomen. Jezus heeft echter bij zijn hemelvaart de apostelen en via hen de hele Kerk op het hart gedrukt om Hem en zijn Evangelie openlijk te verkondigen aan alle mensen over de hele wereld. Dat heeft de Kerk alle eeuwen door gedaan, ook onder de moeilijkste omstandigheden. En dat blijven we doen ook.”
“Als we ons door de seculiere cultuur geïntimideerd mochten voelen, dan is het goed om ons te realiseren dat ook wij gezalfd zijn met de Heilige Geest. Dit gebeurt bij het doopsel en deze zalving wordt bevestigd door de zalving bij het vormsel, waardoor de Heilige Geest ons de kracht geeft om van Jezus te getuigen in deze wereld,” aldus kardinaal Eijk.

Lees hier de gehele preek

Bron: www.aartsbisdom.nl

Andere berichten

Ga naar de inhoud