Indrukwekkend veel donaties voor Vakantiegeld Samen Delen

7 juli 2024

Er zijn heel veel donaties binnengekomen voor de actie Vakantiegeld Samen Delen 2024. In totaal is er dit jaar € 244.109,- euro gedeeld. En dat is weer ruim meer dan vorig jaar. We zijn er stil van.

Er zijn in totaal 1234 aanvragen goedgekeurd. Dat zijn ruim 300 aanvragen meer dan vorig jaar.

Aandacht voor elkaar

Dat betekent dat er vanuit de Apeldoornse kerken in deze weken evenveel ontmoetingen zijn met mensen die een laag inkomen hebben. Het delen van vakantiegeld wil vooral een teken van verbondenheid zijn van mens tot mens. Uiteindelijk gaat het om persoonlijk contact en aandacht voor elkaar. De actie wil het vertrouwen in mensen versterken dat kerken plaatsen zijn waar je als kostbaar mens gezien wordt en waar je welkom bent als mens, wie je ook bent. In totaal bereiken we met onze actie 2900 mensen (waaronder ruim 1300 kinderen), dat is ruim 800 mensen meer dan vorig jaar.

Bedankt!

We danken alle gevers en aanvragers voor het grote vertrouwen in deze actie, voor het geloof in samen delen. We danken ook de talloze vrijwilligers, zonder wie deze actie niet mogelijk zou zijn.

We zoeken ieder jaar weer mensen die aanvragen kunnen beoordelen en dat verwerken in een database. Heeft u die vaardigheid of wilt u die aanleren? Mail naar info@vsdapeldoorn.nl of naar pastoraatsgroepapeldoorn@franciscusparochie.com.

We wensen u een fijne zomer!

Namens de actie Vakantiegeld Samen Delen van de gezamenlijke Apeldoornse kerken,

Rens Smit

Andere berichten

Ga naar de inhoud