In deze aflevering van de podcast “Heer, leer ons bidden” #4 over devoties

24 maart 2023

In deze aflevering van de podcast “Heer, leer ons bidden” vertellen Samuel Goyvaerts en Arjen Bultsma over devoties. Devoties zijn onderdeel van de rijke gebedstraditie van de Katholieke Kerk. Wat bedoelen we als we zeggen “devoties”? Hoe verhouden ze zich tot liturgie? Wat zijn bekende devoties? Samuel en Arjen noemen bijvoorbeeld de rozenkrans, maar spreken vooral over drie devoties in het bijzonder.

Uitgebreid staan ze in deze podcast stil bij de kruisweg. Je vindt een kruisweg in elk katholiek kerkgebouw. “Daaruit blijkt een hele nauwe verbinding tussen het liturgisch leven van de Kerk en het devotieleven van de Kerk, van de gemeenschap die dat in dat gebouw beleeft”, vertelt Arjen. In de Veertigdagentijd wordt de kruisweg extra gebeden in veel kerken en zeker op Goede Vrijdag.

“Dat de kruisweg een plek kreeg in de kerkgebouwen heeft specifiek van deze devotie iets gemaakt dat heel erg lijkt op een liturgie. Soms zelfs met een vaste orde van dienst”, vertelt Samuel. “Als devotie staat het heel dicht bij mensen. Maar een Goede Vrijdag kruisweg zul je strikt genomen niet terugvinden in het missaal van de Goede Week.”

De tweede devotie die uitgebreid aan bod komt, is eucharistische aanbidding. Ook daarvoor hebben Arjen en Samuel een tip voor in de Goede Week op weg naar Pasen. Op Witte Donderdag eindigt de viering met aanbidding van het heilig Sacrament.

Bidden tot de Heilige Geest is de derde en laatste devotie. “De motor van ons gebed is de Heilige Geest.”

Bidden kun je leren ook vooral door het te doen. Dus we vragen in deze podcast ook: Bidden, hoe doe jij dat? Beatrize is lid van de gemeenschap Focolare. Zij vertelt hoe zij tijdens haar werk ruimte vindt om te bidden en over een ‘schietgebed’ dat ze heeft ontdekt.

Zuster Angela Holleboom is abdis van de clarissen in Megen. Haar leven en dat van haar medezusters bestaat uit gebed. Aan het eind van deze aflevering hoor je haar tip 4 van 7 over bidden.

Luister hier naar de Podcast: Heer, Leer Ons Bidden #4 – Weg Van De Liturgie van katholiekleven.nl (soundcloud.com)

 

Andere berichten

Ga naar de inhoud