Hof naar Goed Gaan krijgt vorm!

23 maart 2023

Heeft u al eens in de tuin gekeken? Wat wordt het mooi! De paden zijn inmiddels aangelegd. De plek voor samenkomst is klaar. De nis waar de Deur naar Goed Gaan zijn plaats zal krijgen is inmiddels af. Ook is er aan de zijkant een ruimte gemaakt waar het Mariabeeld zal worden geplaatst.

Onder de pergola tegen de kerk aan komt de mozaïekbank. Ook is er een flinke start gemaakt met de beplanting.

Wist u overigens dat deze tuin een cadeau is voor ons allemaal? De hele aanleg drukt zodoende niet op de dagelijkse begroting. Nadat duidelijk werd dat onze parochie een mooi bedrag projectmatig mocht gaan besteden heeft het parochiebestuur de tuin als bestemming aangewezen. Bijna twee jaar is er door een werkgroep nagedacht over de functie, de mogelijkheden en de beplanting.

In een presentatie aan vertegenwoordigers van de werkgroepen zijn alle werkzaamheden toegelicht en samen hebben we nagedacht over hoe de tuin kan worden gebruikt. Denk aan de koffieontmoeting met mooi weer, een plek voor de kinderen tijdens de viering, een ruimte voor expositie en/of een plaats voor bezinning.

Voor de Goede Week zal er bijvoorbeeld een bijzondere expositie zijn van de Kruiswegstatie. Op 7 mei zal na de viering de tuin worden gewijd. Als werkgroep houden we u op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Andere berichten

Ga naar de inhoud