Het Onze Vader

26 juni 2024

In dit wereldwijde Jaar van het gebed is er extra aandacht voor het gebed dat Jezus zelf ons heeft geleerd. Daartoe schrijft Jan Hulshof en vele andere markante prominente katholieken een korte tekst bij elke bede en wordt deze toegelicht met christelijke voorbeelden uit het dagelijks leven. Ook zijn er citaten uit de traditie van de katholieke kerk. En tenslotte staan er in de bundel eigen gebeden van religieuzen rond de woorden van het Onze Vader. Zo kan dit boekje een mooie opmaat worden naar het Heilig Jaar 2025.

Jan Hulshof was jarenlang in Rome de generaal-overste van alle paters maristen in de wereld. Hij kent de wereldkerk goed en kijkt zo met een brede katholieke blik naar de betekenis van Het Onze Vader voor onze tijd en voor ons leven. Hij doet dat in korte meditaties die handen en voeten krijgen door praktische voorbeelden uit het leven van alledag.

 

 

 

 

 

Bron: https://www.jongbloedmedia.nl/

Andere berichten

Ga naar de inhoud