Herinnering: uitnodiging diakenwijding 1 juni

17 mei 2024

James Keuben wordt op zaterdag 1 juni door kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, in de Utrechtse St. Catharinakathedraal tot diaken gewijd. Rector Kuipers van het Ariënsinstituut: “We zijn God dankbaar die hem geroepen heeft, maar ook James zelf die antwoord heeft gegeven op Gods roepstem. We zijn ook de vele mensen dankbaar die hem op weg naar dit moment hebben gesteund met hun verbondenheid en gebed. Zijn ouders en familie, de verantwoordelijken voor zijn studie en vorming en ook heel bijzonder de leden van de diocesane gebedskring. In deze wijding mogen zij de vrucht van hun gebed zien. Daarom wil ik de leden van de gebedskring alsook de abonnees van de digitale nieuwsbrief heel hartelijk uitnodigen bij de wijdingsplechtigheid aanwezig te zijn. Na de plechtige Eucharistieviering, die om 10.30 uur begint, bent u van harte welkom in de nabijgelegen Nicolaïkerk voor koffie en een broodje. Daar kunt u tevens James en zijn familie feliciteren. Als blijk van onze dank en waardering zullen leden van de Roepingenraad u een cadeautje aanbieden als een herinnering aan dit moment en een aansporing om te blijven bidden om roepingen.”

In verband met de organisatie en de catering vragen wij u zich vóór 25 mei a.s. aan te melden via e-mail: rector@ariensinstituut.nl

Andere berichten

Ga naar de inhoud