“Heer, leer ons bidden” #3

5 maart 2023

In de podcast “Heer, leer ons bidden” nemen Samuel Goyvaerts en Arjen Bultsma je mee in de rijke gebedstraditie van de Katholieke Kerk. In aflevering 3 vertellen zij over het getijdengebed. Samuel: “Het getijdengebed gaat het over het heiligen van de tijd. ‘Heilig maken’ wil eigenlijk zeggen: apart zetten. Dus op de dag ga je tijd heiligen, toewijden aan God.”

“In de loop van de geschiedenis werd het getijdengebed iets dat vooral door kloosterlingen, je zou kunnen zeggen ‘professionele bidders’, gebeurde”, vertellen Samuel en Arjen. “Een van de vernieuwingen die het Tweede Vaticaan Concilie (1962-1965) teweeg heeft willen brengen is dat het weer meer aanwezig zou zijn in het leven van álle christenen. Dat het niet alleen iets is voor professionele bidders, zoals kloosterlingen of priesters, maar voor alle gelovigen.”

In de gebedsmatrix bij deze podcast gaat het bij het getijdengebed om voorgegeven invulling en gemeenschappelijk gebed. “Het mooie en sterke van het getijdengebed is dat de teksten door de hele Kerk over de hele wereld gebeden worden. Ze sluiten niet per se aan bij wat jou op dat moment bezighoudt”, zegt Samuel. “Daardoor trekken ze ons een beetje weg van onszelf. Je bidt misschien een psalm over ellende, terwijl jij je op dat moment net heel vrolijk voelt. Dan kun je denken aan mensen die je kent die het moeilijk hebben. Ons hart wordt er groter door.”

Wat kun je doen als je het getijdengebed graag wil leren bidden? “Je moet niet alles in één keer willen kunnen bidden, want dat gaat je niet lukken”, benadrukt Arjen. “Het is een ritme dat je moet aanleren. Begin op een goed moment. De dagsluiting bijvoorbeeld, of het ochtendgebed. Als je iets wilt aanleren, of dat nou het getijdengebed is of dat je bijvoorbeeld meer wil gaan sporten, het zijn gewoontes die je wilt aanleren. Dat vraagt gewoon oefening en tijd.” Samuel: “Wat ik bijvoorbeeld merk, is dat met name door het regelmatig bidden van het getijdengebed de Schriftwoorden me dicht bij God brengen.”

Het getijdengebed is te koop als boek met lintjes, waar je doorheen moet leren bladeren. Maar er zijn ook apps en websites die je helpen om het te bidden. In de shownotes hieronder vind je een paar links.

Bidden kun je leren ook vooral door het te doen. Dus we vragen in deze podcast ook: Bidden, hoe doe jij dat? Daarover vertelt in deze aflevering Janique (22). Zij gaat graag naar de kerk en organiseert er ook activiteiten voor jongeren. Wanneer bidt zij en hoe? En waarom is het voor haar belangrijk?

Zuster Angela Holleboom is abdis van de clarissen in Megen. Haar leven en dat van haar medezusters bestaat uit gebed. Aan het eind van deze aflevering hoor je haar tip 3 van 7 over bidden. “Ga er maar vanuit dat het niet altijd lukt en dat er best wel eens wat tussenkomt, maar laat dat je niet ontmoedigen. Want ook één gebedsmoment op een dag brengt heel die dag voor God en ook jouzelf”, zegt zij.

Luister hier de podcast op Katholiekleven:  Katholiekleven

Andere berichten

Ga naar de inhoud