Hannah Vaughan – Spruce: God kiest jou!

14 april 2023

In haar openingstoespraak schetste Hannah Vaughan-Spruce, verantwoorddelijke voor Divine Renovation in het Verenigd Koninkrijk, drie factoren die essentieel zijn voor een gezonde parochie.

door Karolina Gilbers

Verandering in de parochie begint bij mij. Dit vergeten we vaak in een gezond leiderschapsteam. Bij moeilijkheden zien we vaak de blinde vlek van anderen, maar niet die van onszelf. Als we de parochie willen veranderen, dan moeten we bij onszelf beginnen. Dat is moeilijk, maar met God niet onmogelijk. De vraag die we onszelf mogen stellen is: hoe moet ik veranderen voor de parochie en de Kerk?

Mensen hebben weleens een persoonlijke ‘detox’ (reiniging) nodig. We willen bevrijd worden van waar we aan gebonden zijn – denk aan alcohol of koffie. Dit kan ook gelden voor de parochie. De ware identiteit van de kerk is evangelisatie. Volgens paus Franciscus is de parochie dan ook ziek als de kerk niet naar buiten treedt om te evangeliseren. Vandaar dat we als parochie ook geroepen kunnen worden voor een detox.

Een gezonde parochie is te herkennen aan drie tekenen:

  • nieuwe mensen in de kerk
  • gezond leiderschap
  • veranderende levens.

Nieuwe mensen in de kerk
Drukte is een veelvoorkomend begrip in parochies. Er is van alles te doen en er worden veel activiteiten georganiseerd. Het is echter opvallend dat er geen nieuwe mensen te zien zijn. Dit is één signaal van een zieke parochie. De vraag is: wat doen we om mensen naar Jezus en de kerk te brengen? Kijkend naar een tros druiven, zijn er maar een paar goede druiven nodig voor een goede wijn. Hiervoor moeten sommige mindere druiven weggehaald worden. Dit geldt ook voor de missionaire parochie. Soms is het nodig om bepaalde programma’s los te laten om nieuwe mensen te ontvangen. Belangrijk om te onthouden is dat nieuwe mensen (vanuit de wereld) vaak rommelig zijn. En zijn we als parochie hier klaar voor? Zijn we bereid onze medebroeders en -zusters te ontvangen?

Gezond leiderschap
Leiderschap betekent invloed hebben. Hiervoor hoef je geen leiderschapspositie te hebben. Iedereen kan dit doen. Een signaal van een zieke parochie is ongezond leiderschap. Dit zien we vaak aan drie punten:

  • teamleden delen niet dezelfde visie
  • leiders omringen zich met mensen die dezelfde visie delen
  • conflicten worden vermeden; we hebben weinig vertrouwen in het team en tonen weinig kwetsbaarheid aan elkaar.

In een gezond leiderschapsteam is er sprake van gedeelde verantwoordelijkheid. Er worden geen concessies gedaan en over de volgende punten is er geen discussie:

  • het team deelt dezelfde visie
  • de krachten van de teamleden zijn in balans
  • er vinden gezonde conflicten plaats
  • er is diep vertrouwen in elkaar en er is sprake van kwetsbaarheid. Als dit het geval is, doorzien mensen je blinde vlek en blijven ze van je houden.

Veranderende levens
Een zieke parochie streeft vaak naar eigen kracht. Vaak zijn parochianen dan ook te druk om te bidden. Levens worden echter pas veranderd als mensen werken vanuit de kracht van de heilige Geest. Dit betekent niet dat je altijd wat moet voelen. Als we spreken over de heilige Geest, dan gaat het namelijk over de vruchten. Probeer als parochie de controle los te laten, zodat de heilige Geest kan werken. Dit is ontzettend belangrijk, omdat Jezus het middelpunt is van onze parochies. Geef jezelf over aan de heilige Geest, zodat Jezus vanuit het middelpunt zijn genaden kan laten vloeien door de parochies. Denk niet vanuit jezelf: “Laat mij het doen”, maar wel zoals Maria: “Laat het aan mij gebeuren.” Maria reageerde vanuit deze ontvankelijke houding op de engel Gabriël, wat we op het hoogfeest van Maria Boodschap vieren. Ook wij worden geroepen vanuit die houding te reageren op de heilige Geest. God kiest jou om verandering in de parochie teweeg te brengen. Jij mag zeggen: “Hier ben ik, Heer, om Uw wil te doen.” (Jesaja 6:8)

 

Andere berichten

Ga naar de inhoud