Gemeentelijke onderscheiding voor Wil Röthengatter

13 juli 2023

Op woensdag 21 juni j.l. ontving Wil Röthengatter in het verenigingsgebouw van Cadenza de gemeentelijke onderscheiding “de Gulden Keper” uit handen van wethouder Bert Visser. Namens onze parochie en onze Martinuskerk Duistervoorde – Twello waren daarbij aanwezig pastoor Henri ten Have, Ton van Gurp en Jos Koers.

Wil Röthengatter is 55 jaar verbonden aan muziekvereniging Cadenza (voorheen St. Caecillia). Hij is secretaris van het bestuur geweest en heeft vele activiteiten binnen deze vereniging uitgevoerd. Bij het Trefpunt Duistervoorde doet hij inmiddels meer dan 15 jaar verschillende muzikale en verhalende vrijwilligerswerkzaamheden.

Binnen onze Martinuskerk heeft Wil deel uitgemaakt van de pastoraatsgroep en hij trad op als coördinator van het liturgisch beraad. Hij is al vele jaren coördinator van het lectorenoverleg en hij is lid van de bloemengroep. Op verzoek doet hij rondleidingen voor scholieren door onze kerk. Tevens bereidt hij sinds vele jaren muziekuitvoeringen voor die op 2e Paasdag en 2e Kerstdag in onze kerk onder zijn leiding plaats vinden door Cadenza.

Wij zijn blij voor Wil dat hij deze belangrijke onderscheiding heeft ontvangen en wij feliciteren hem daarmee dan ook hartelijk.

Andere berichten

Ga naar de inhoud