Voor mijn nichtje en broer

Dat mijn nichtje haar moeder in goede gezondheid zal terugkeren na alle tegenslagen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U. Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Ga naar de inhoud