Quinn

Heer Jezus, Zoon van God, Verlosser der wereld, Gij hebt in uw lijden onze kwalen en onze smarten gedragen. Wij bidden U voor uw dienaar, Quinn, die ernstig ziek is. Hij is door U verlost en mag hopen op uw heil. Sterk hem in die hoop, wees hem ten zeerste nabij en steun hem naar lichaam en ziel. Gij Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen!

Ga naar de inhoud