man holding book beside deer figurine on brown wooden table

Franciscus in de National Gallery Londen

13 juli 2023

Van heilige tot superheld: Franciscus in de kunst door de eeuwen heen

De tentoonstelling ‘Saint Francis of Assisi’ in de National Gallery in Londen toont de gevarieerde verbeelding van Franciscus in de kunst door de eeuwen heen. Van heilige tot klimaatdrammer. NRC liet onlangs in een uitgebreid artikel zeven karakteristieken van de heilige zien. De tentoonstelling is nog te bezichtigen tot 30 juli 2023.

Vandaag de dag had Franciscus zich ongetwijfeld aangesloten bij Extinction Rebellion

In de tentoonstelling in de Londense National Gallery komt de bezoeker oog in oog te staan met kunstwerken vanaf de 13e eeuw tot vandaag waarin de heilige Franciscus van Assisi figureert. Van middeleeuwse panelen, relikwieën en manuscripten tot moderne films en een Marvel-strip. Al deze werken laten iets zien van het leven en de erfenis van Sint Franciscus; zij tonen zijn veelzijdigheid en relevantie voor onze tijd:  zijn spirituele radicalisme, toewijding aan de armen, zijn liefde voor God en de natuur en zijn oproep tot vrede en dialoog.

Beroemd zijn de fresco’s van Giotto, eind 13e eeuw, in de Sint-Franciscus basiliek in Assisi. Daarop zijn fragmenten uit het leven van Franciscus te zien. Ze vormden een startpunt voor de vele manieren waarop hij in de kunst is afgebeeld: als de man die zijn weelde aflegde, de vredestichter die op goede voet stond met islamitische leiders en de heilige die zelfs vogels wist te beroeren met zijn preken. Vandaag de dag had hij zich ongetwijfeld aangesloten bij Extinction Rebellion, schrijf NRC in een uitgebreid artikel dat inzoomt op zeven karakteristieken van de heilige. (Zie hieronder de zeven gehele werken en details.)

1 De blonde jongen

Sassetta (Stefano di Giovanni, ca.1392–1450) schildert Franciscus als

Lees mverder op: Franciscus in de National Gallery – Minderbroeders Franciscanen

Andere berichten

Ga naar de inhoud