Een dringende kwestie in het digitale tijdperk

24 oktober 2023

“Er is grote vooruitgang geboekt in het digitale tijdperk, maar een van de dringende kwesties die nog moeten worden aangepakt is hoe wij, als individuen en als kerkgemeenschap, in de digitale wereld moeten leven als ‘liefdevolle buren’ die werkelijk aanwezig zijn en aandacht hebben voor elkaar op onze gezamenlijke reis langs de ‘digitale snelwegen’.” Zo opent het document over sociale media dat het Dicasterie voor Communicatie recent uitbracht.

Digitale media hebben een steeds grotere impact op ons leven. Veel christenen vragen om inspiratie en leiding in hun omgang met de digitale wereld. Daarom publiceerde het Dicasterie voor Communicatie op 13 mei het document ‘Naar volledige aanwezigheid: een pastorale reflectie op engagement met sociale media’. Het document is tot stand gekomen na een uitvoerige consultatie van deskundigen, leraren, young professionals, leken, geestelijken en religieuzen. Het is bedoeld om het gezamenlijk nadenken over de omgang met sociale media te bevorderen.

De parabel van de barmhartige Samaritaan dient als leidraad voor dit document. Digitale ontwikkelingen maken veel goeds mogelijk maar er zijn ook keerzijden. Het Dicasterie voor Communicatie wijst op de digitale kloof tussen ‘digital natives’ die van jongs af aan gewend zijn aan sociale media en ouderen die hieraan moeten wennen. Algoritmes brengen mensen bij elkaar met dezelfde voorkeuren en overtuigingen. Hierdoor maken ze ontmoetingen met anderen onmogelijk en bevorderen ze het individualisme. Het document wijst ook op de gevaren van commercialisering en bedreigingen door haatmails.

Lees verder:  Katholiekleven
Bron: www.katholiekleven.nl

Andere berichten

Ga naar de inhoud