Een boodschap van de paus voor kinderen

4 april 2024

Over precies twee maanden viert de Kerk voor het eerst de Werelddag voor Kinderen. Paus Franciscus riep deze nieuwe, jaarlijks terugkerende dag uit en schreef een korte boodschap die hij richt vooral aan de kinderen zelf.

In het weekend van 25 en 26 mei 2024 viert de Kerk voor de eerste keer de Werelddag voor Kinderen. In een korte boodschap richt de paus richt zich vooral tot de kinderen. Hij herinnert ons eraan dat wij allemaal kinderen zijn, broeders en zusters van elkaar. We zouden niet leven als anderen ons niet in deze wereld gebracht zouden hebben en we kunnen ook niet groeien zonder te beminnen en bemind te worden.

Paus Franciscus noemt de kinderen een vreugde voor hun ouders, de mensenfamilie en de Kerk. Hierbinnen vormen we allemaal een schakel in een ketting die reikt van het verleden naar de toekomst. Daarom moedigt hij de kinderen aan te luisteren naar de verhalen van ouders en grootouders, maar ook naar verhalen van kinderen die kampen met ziekte en beroofd zijn van hun kind-zijn – omdat ze te maken hebben met oorlog en geweld, op straat leven, als kindsoldaat vechten in een oorlog of ten prooi vallen aan criminele organisaties.

Het is volgens de paus echter niet voldoende met elkaar verbonden te zijn. We zijn immers ook verenigd in Jezus Christus. Hij is altijd dichtbij ons. Zijn Geest gaat voor ons uit en vergezelt ons op de wegen van de wereld. Jezus zei ons: “Zie, Ik maak alle dingen nieuw” (Openbaring 5, 21). De paus heeft bewust dit als thema van de eerste Werelddag voor Kinderen gekozen. Met Jezus kunnen we dromen van een vernieuwing van de menselijke familie en werken aan een meer broederlijke samenleving. Dit begint met kleine dingen zoals iemand groeten, iemand om vergeving vragen en iemand gewoon bedanken. “Onze wereld zal veranderen als we deze kleine stappen zetten,” aldus de paus.

Als we echt gelukkig willen zijn, besluit de paus, moeten we elke dag bidden, omdat het gebed ons direct met God verbindt. Paus Franciscus concretiseert dit door de kinderen uit te nodigen om, als voorbereiding op de Werelddag voor Kinderen, dagelijks het Onze Vader te bidden, samen met broers en zussen, ouders en grootouders. “Hij roept ons en Hij wil dat we ons actief met Hem verenigen om bouwers te worden van een meer menselijke, rechtvaardige en vreedzame wereld… God heeft ons bemind van alle eeuwigheid. Hij ziet op ons neer met de ogen van een liefdevolle Vader en Moeder. Hij vergeet ons nooit en vergezelt en vernieuwt ons elke dag met zijn Geest.”

Foto: Ben Wicks via Unsplash. Bron: www.katholiekleven.nl

Andere berichten

Ga naar de inhoud