woman holding man and toddler hands during daytime

Diocesane Gezinsdag ‘Symfonie van gebed’

2 juli 2024

In 2025 viert de Rooms-Katholieke Kerk een jubeljaar. Het thema van dat jaar is ‘Pelgrims van
hoop’. Voorafgaand aan dat jaar heeft het Vaticaan 2024 uitgeroepen tot Jaar van het gebed. In
het kader van dat voorbereidingsjaar wordt er op zaterdag 28 september een Diocesane
Gezinsdag georganiseerd met als thema ‘Symfonie van gebed’.

De Gezinsdag begint om 10.30 uur met een opening en korte introductie in de Nicolaaskerk
(Kerkstraat 19). Daarna zullen gezinnen uitgenodigd worden om op ontdekkingstocht langs
verschillende ‘gebedsstations’. Bij elk station krijgen ze uitleg over een bepaalde vorm van
gebed: rozenkrans, muziek, kunst, de Bijbel, schrijven/lezen en gebed door werk. Na deze
ontdekkingstocht is er een verzorgde lunch met tijd voor ontmoeting en uitwisseling. Tijdens de
lunch kunnen gezinnen zich inschrijven voor de 2 workshoprondes die daarna zullen
plaatsvinden.

In de workshoprondes gaan de gezinnen samen op een creatieve en actieve manier aan de slag
met het gekozen ‘gebedsstation’.
Om 15.00 uur is er een gebedsviering in de Nicolaaskerk met uitstelling van het Allerheiligst
Sacrament. Tijdens deze viering is er ook de mogelijkheid om als gezin een speciale zegen te
ontvangen. Rond 15.30 uur sluiten we de dag gezamenlijk af met een drankje.
Er is gekozen om geen apart ouder- of kinderprogramma te maken, zodat het ook een uitje is voor
het hele gezin en zodat gezinnen ook samen kunnen nadenken over hoe ze thuis het gebed meer
of anders vorm willen geven.
Aanmelden graag vóór vrijdag 20 september via het aanmeldformulier op de website.
De kosten voor deze dag zijn €25 per gezin. Dit bedrag kunt u overmaken op IBAN
NL03 ABNA 0812 0067 12 t.n.v. RK AARTSBISDOM UTRECHT o.v.v. Gezinsdag 2024 + naam.
Met vragen en/of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elise Bangma, e-mail: bangma@aartsbisdom.nl.

Overzicht programma
10.30 uur Opening en introductie (Nicolaaskerk, Kerkstraat 19 Baarn)
11.00 uur Ontdekkingstocht langs ‘gebedsstations’
12.15 uur Verzorgde lunch
13.30 uur Workshopronde 1
14.15 uur Workshopronde 2
15.00 uur Gebedsviering met uitstelling Allerheiligste en gezinszegen
15.30 uur Gezamenlijke afsluiting met drankje

de flyer zullen wij zo spoedig mogelijk plaatsen na ontvangst

Andere berichten

Ga naar de inhoud