De vreugde van de stigmata

2 juli 2024

Van Franciscus van Assisi zijn door de eeuwen heen duizenden afbeeldingen gemaakt: fresco’s, olieverfschilderijen, mozaïeken, gravures, pentekeningen etc. tot en met afbeeldingen met behulp van digitale technieken in onze tijd. In de serie ‘Franciscus uit de kunst’ belicht broeder Fer van der Reijken iedere maand een afbeelding en daarmee een facet van de persoon Franciscus. Deze maand, juni, deel 6: ‘De vreugde van de stigmata’.

Tijdens zijn ochtendmeditatie ontving broeder Joseph de inspiratie

Dit jaar gedenken we wereldwijd in de franciscaanse familie dat Franciscus in 1224 – 800 jaar geleden dus – de stigmata of kruiswonden van Jezus heeft ontvangen. Na een langdurige vastenperiode in het najaar kreeg hij een visioen, waarbij hij aan de hemel een gekruisigde serafijnse gestalte zag, omgeven door zes vleugels. Een diepe pijn ging op dat moment gepaard met een diepe vreugde. Deze ervaring maakte zoveel ‘indruk’ op Franciscus dat de kruiswonden van Jezus als merktekens in zijn handen, voeten en zijde ingedrukt werden.

In de iconografie van Franciscus is de afbeelding van Franciscus op het moment dat hij de stigmata ontvangt zeer populair. Deze gebeurtenis, hoe deze ook geduid moet worden, spreekt bij kunstenaars zeer tot de verbeelding. Al eeuwen lang tot op de dag van vandaag.

De bijgaande tekening werd gemaakt door broeder Joseph J. Palliparambil ofmcap, afkomstig uit Kerala in India, maar al enkele jaren woonachtig in de San Lorenzo communiteit van de kapucijnse broeders in Meersel-Dreef in Vlaanderen (10 km onder Breda). Tijdens zijn ochtendmeditatie over de stigmata op 29 november 2023 ontving broeder Joseph de inspiratie voor deze tekening. Op deze dag vieren we ‘alle heiligen van de franciscaanse orde’. We zien hoe Franciscus zijn kruiswonden toont aan broeder Leo (voor de kijker rechts van Franciscus) en aan een andere broeder zonder naam, omdat deze broeder in feite voor alle broeders wil staan.

Opvallend is de vreugde die van de tekening afstraalt en dat was ook de intentie van broeder Joseph. Hij noemt dit werk dan ook ‘De vreugde van de stigmata’. Het is de vreugde van het een-zijn met de Heer in zijn volle glorie, zoals ook Petrus, Jakobus en Johannes met Jezus hebben ervaren op de berg Tabor.

Broeder Joseph is een franciscaanse kunstenaar, die de evangelische waarden via kunst, voornamelijk schilderen, wil doorgeven. Hij studeerde schilderkunst (en design) in India en Rome, exposeerde op vele plaatsen in India, maar ook in Rome, Brisbane, California en Meersel-Dreef. Daarnaast verzorgde hij vele workshops, lezingen, schoolkampen en andere initiatieven in India en tegenwoordig ook in Meersel-Dreef.

In mei 2018 richtte hij samen met anderen CARP op: Company of Artists for Radiance of Peace, een initiatief om via kunst de vrede in de wereld te bevorderen.

  Fer van der Reijken ofm

Wilt u meer lezen  en/of te weten komen over de minderbroeders Franciscanen klik: http://www.minderbroedersfranciscanen.net

Andere berichten

Ga naar de inhoud