De Glorievolle Geheimen van de rozenkrans

27 oktober 2023

Oktober is de maand van de rozenkrans. Twee jaar geleden schreef Elise Bangma-Mertens (medewerker Huwelijk en Gezin) een artikel over het bidden van de rozenkrans met kinderen. Elise Bangma: “Deze keer wil ik dieper ingaan op de verschillende geheimen die we overwegen bij de rozenkrans. Met die geheimen kijken we samen met Maria naar het leven van Jezus. Er zijn vier reeksen met elk vijf geheimen.” Na de Blijde en de Droevige Geheimen schrijft Bangma nu over de Glorievolle Geheimen.

De Glorievolle Geheimen van de rozenkrans worden gebeden op woensdag en zondag. Deze geheimen gaan over het leven na de dood van Jezus en Maria. Bangma: “Het zijn vijf prachtige momenten die duidelijk maken dat God sterker is dan de dood. Vandaar ook dat deze geheimen gebeden worden op zondag, de dag des Heren, waarop we de Verrijzenis van Jezus herdenken en vieren.”
Het 4de geheim gaat over de Tenhemelopneming van Maria. Deze gebeurtenis staat niet letterlijk in de Bijbel, maar is wel een dogma van de Kerk en dat wordt in de catechismus (CKK) uitgelegd, zo schrijft Bangma. Verder zijn de deugden bij de eerste drie geheimen de zogenoemde ‘goddelijke deugden’. Deze deugden zijn ‘speciaal’, omdat ze op God gericht zijn en ook als gave van God ontvangen worden.

Lees het artikel hier

Bron: https://www.aartsbisdom.nl/

Andere berichten

Ga naar de inhoud