De definitieve regel der minderbroeders

16 juni 2024

André Jansen

De definitieve regel der minderbroeders

800 jaar geleden

De geschiedenis van de Regel der minderbroeders is complex. Eerst was er een korte regel, waarmee Franciscus met enkele broeders naar Rome trok en die door paus Innocentius III werd goedgekeurd (Test 14-23). In hun dagelijks leven kwamen de broeders in situaties terecht waar dit korte regeltje geen antwoord op gaf. Ieder jaar kwamen de broeders rond Pinksteren bij elkaar, bespraken deze situaties, zochten antwoorden vanuit hun eerste inspiratie en legden die antwoorden weer vast in deze regel. Zo groeide de regel tot het jaar 1221 (1223?). Het is van belang te onderstrepen dat die regel een groeidocument is en dus ook als zodanig gelezen en geïnterpreteerd moet worden. Dit document, zonder pauselijke bul, noemen we de voorlopige redactie van de regel, afgekort 1 RegMB. Na een tijd ontstond de nood aan een definitieve redactie en ook aan een definitieve goedkeuring met pauselijke bul. Franciscus zet zich in de zomer van 1223 te Fonte Colombo aan het werk om zulk een definitieve redactie te schrijven. Met het resultaat gaat hij naar Rome om deze regel te laten goedkeuren met pauselijke bul. Dat gebeurt dan ook op 29 november 1223, dus 800 jaar geleden. Lees verder door op de button te drukken:

Andere berichten

Ga naar de inhoud