De 40-dagentijd is net voorbij – Maar ken je ook de 50-dagentijd?

22 april 2023

Vijftigdagentijd in het jodendom ~ de Tora

  1. Met Pesach (Pasen) gedenken de Joden de uittocht uit Egypte. Op de 50ste dag van hun lange tocht naar het Beloofde Land ontving Mozes bij de Sinaï de tien geboden van het Verbond. Die dag wordt jaarlijks in herinnering gebracht op Sjavoeot, vertaald als Wekenfeest, omdat het precies 7 weken na Pesach plaatsvindt. Die tijdspanne suggereert die volheid.
  2. De dagen worden luidop afgeteld, naar een voorschrift in Leviticus 23,15-16. Bedoeling is om klaar te zijn, voorbereid op het grote moment van de gave van de Tora, het fundament van het jodendom. Door Jezus – en daarin was hij niet de enige in de farizeeënbeweging – wordt de Tora samengevat als Bemin God en uw naaste zoals uzelf (Matteüs 22,34-40).
  3. Aan de vooravond van Sjavoeot waken joden de hele nacht door. Ze lezen voor uit de Tora en commentaren, met als centrale verhaal dat van Ruth. Na de dood van haar man besloot deze niet-joodse met haar joodse schoonmoeder mee terug te gaan naar haar land van oorsprong.
  4. Zo werd Ruth een voorbeeld voor al wie het geloof wil aannemen, niet enkel door geboorte, maar uit trouw. Sjavoeot, letterlijk een oogstfeest waarop de eerstelingen van de oogst worden opgedragen aan God, is zo ook een feest van geloofsopvoeding.

Vijftigdagentijd in het christendom ~ Christus als levende Tora

Lees verder op: De 40-dagentijd is net voorbij – Maar ken je ook de 50-dagentijd? | Kerknet

Andere berichten

Ga naar de inhoud