Conferentie: 6 april 2024

26 maart 2024

Beste mensen,

Er nadert een bijzondere periode in het kerkelijk jaar. Met Pasen vieren we de verrijzenis van Jezus, die voor ons de weg naar het leven is. Vlak voor zijn Hemelvaart geeft Jezus ons als Kerk een opdracht, en met Pinksteren zendt Hij de Heilige Geest die ons in staat stelt die opdracht ook te vervullen: het Evangelie verkondigen en alle volken tot zijn leerlingen maken.


Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: “Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.” (Johannes 20, 20-21)

Laten we bidden dat vele gelovigen de genade ontvangen om van Christus te getuigen en dat velen Hem met een open hart mogen ontvangen.

Dit zijn de intenties voor de komende tijd:

  • Dat vele gelovigen worden gesterkt door de Heilige Geest, en zich inzetten voor de verkondiging van het Evangelie in hun parochie en nabije omgeving.
  • Dat de conferentie ‘Missionaire Parochie’ in steeds meer parochies vruchten mag voortbrengen; dat mensen werkelijk leerlingen van Christus worden en anderen daarin meenemen.
  • Om openheid voor de Heilige Geest in parochies, in het bijzonder voor het synodaal proces – dat dit de evangelisatie bevordert en mensen tot ontmoeting met Christus brengt.
  • Om eenheid binnen de Kerk, naar het gebed van Jezus zelf.
  • Om nieuwe diaken- en priesterstudenten met een hart voor evangelisatie, en dat allen die theologie studeren Jezus’ liefde beter leren kennen en doorgeven.

Overige berichten:

  • De derde conferentie Missionaire Parochie met als thema “Volg Mij” wordt op zaterdag 6 april 2024 in Veenendaal gehouden. Uw gebed voor de dag en de organisatie is welkom! Klik hier voor meer informatie.
  • Wilt u n.a.v. de gebedsbrieven iets delen om anderen te inspireren of te bemoedigen? Bijvoorbeeld over de invulling van het gebed in uw parochie of een mogelijke gebedsverhoring? Mail ons gerust uw reactie!(link stuurt een e-mail).

Dank voor uw trouwe gebed en ondersteuning. U ontvangt de nieuwe intenties rond 20 juni. Wij wensen u Gods zegen toe!

In gebed verbonden, met een hartelijke groet namens de medewerkers van de Missionaire Parochie,

Annemarie Wijns

Bron: www.missionaireparochie.nl

Andere berichten

Ga naar de inhoud