Catholic Student Chaplaincy (MCSC)

27 januari 2024
Maastricht Catholic Student Chaplaincy (MCSC) is een gemeenschap van Nederlandse en internationale studenten die samen met vrienden hun geloofsweg willen wandelen—een weg vol vragen, enthousiasme en veel gelach.

Visie:

Maastricht Catholic Student Chaplaincy (MCSC) is een gemeenschap van studenten die God en elkaar ontmoeten en waar geloof wordt geleefd, verkend en gecommuniceerd in een gemeenschappelijke sfeer. Studenten van alle geloofsrichtingen zijn welkom.

Achtergrond:

MCSC is in 2016 begonnen op aanmoediging van bisschop de Jong om studenten een plek te geven om te groeien in hun katholieke geloof tijdens hun studentenjaren. Het is een initiatief van de Dominicanessen ter Sittard en de St. Servaas, Onze Lieve Vrouwe, en St. Martinus parochies in Maastricht. De Dominicanessen werken ook samen met de oecumenische studentenpastoraat InnBetween.

Activiteiten:

De MCSC activiteiten variëren van een wekelijkse maaltijd onder leiding van het studententeam na de Heilige Mis op zaterdag, themabespre

kingen, Bijbelstudies, maandelijkse aanbidding, bezinningsweekenden tot een jaarlijkse pelgrimstocht naar Rome. De studenten nemen actief deel aan de Engelse en Spaanse Heilige Missen die door twee parochies in Maastricht worden aangeboden. Daarnaast is er natuurlijk ruimte voor gezelligheid, wandelingen, workshops en het vormen van vriendschappen.

Heeft u interesse in de Maastricht Catholic Student Chaplaincy? Neem contact op met zuster Mary Amata, o.p. +31 (0) 6 30788074

maastrichtcatholic.com
maastrichtcatholic@gmail.com
facebook @maastrichtcatholic
instagram @maastrichtcatholic

Contact
Onze Lieve Vrouweplein 8
6211 HD Maastricht
tel: 31 (0) 6 30788074
maastrichtcatholic@gmail.com
Maastricht Catholic Student Chaplaincy | Mass Times | Maastricht

Andere berichten

Ga naar de inhoud