Sint Franciscusdag

Op zondag 8 oktober 2023 (na de eigenlijke feestdag van onze parochiepatroon St Franciscus op 4 oktober 2023) willen onze jaarlijkse parochie dag houden. Vorig jaar is deze in Apeldoorn gehouden, dit jaar willen we alle activiteiten houden in Duistervoorde (Twello). Op deze zondag zal er in de hele St Franciscusparochie slechts één gemeenschappelijke viering zijn voor onze hele parochie, en wel om 10.30 uur in de St Martinuskerk, Kerklaan 16 te Twello.

Alle koorzangers uit de hele parochie worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan de koorzang, die vanaf 9.30 uur gerepeteerd zal worden in deze kerk. Dirigent zal zijn dhr. Hans Mol, dirigent van het koor Con Spirito uit Loenen, en het Martinuskoor en het Woco-koor uit Twello. Acolieten en lectoren zullen gevraagd worden uit de andere gemeenschappen van de parochie. Voor een kinderwoorddienst wordt gezorgd.

Er is daarnaast geen bijzonder programma na de viering, het gaat om de onderlinge ontmoeting. Voor de kinderen is er een springkussen. Er wordt gezorgd voor iets warms te eten als lunch, en rond 14.00 uur zal de bijeenkomst eindigen. We hopen dat u met velen komt en dat het mooie en gezellige ochtend wordt.

Graag willen wij de mensen die aangewezen zijn op de voedselbank en Sant’Egidio laten meedelen in onze feestvreugde. Dit kunnen we doen door allemaal wat houdbare levensmiddelen zoals rijst, koffie, pasta, olijfolie, koekjes, blikken of potten met groente etc. of kledingstukken (met name nieuw ondergoed is welkom!) ook handdoeken en theedoeken zijn welkom mee te brengen en vóór de viering in de daarvoor bestemde manden in de hal van de kerk te deponeren. Tijdens de viering worden deze manden dan naar voren gedragen.

Wij zien u graag op 8 oktober in Twello.


Kerktaxi Franciscusdag op 8 oktober 2023, vervoer van en naar Apeldoorn en Twello. Als u zelf echt geen ander vervoer kunt regelen, kunt u zich opgeven om mee te rijden met de kerktaxi. Wij zoeken nog meer chauffeurs die bereid zijn om die dag enkele personen mee te nemen naar Twello. Opgave bij Annemarie Simonis-Bik via e-mail amc.bik@gmail.com Of via het secretariaat tel. 055-5266504

Naar de inhoud springen