Caritas verdieping

31 maart 2024

Naast samen het geloof vieren in de kerk is het naar buiten gaan om mensen in nood op te zoeken minstens even belangrijk voor gelovigen. Caritas is een dienst van naastenliefde: concrete hulp bieden bij noden en behoeften en opkomen voor de rechten van mensen. Caritas is meer dan spullen of geld geven of protestmarsen houden. Het gaat over mensen in nood zien, horen en ontdekken dat ze mens zijn zoals wij.

Veel mensen helpen in parochies, kloosters en bij stichtingen bij caritasactiviteiten, ook mensen die zichzelf niet gelovig noemen. Vaak worden caritasactiviteiten in samenwerking met andere kerken en religies georganiseerd, met als doel de mensen in nood te laten weten dat zij erbij horen, naar hen te luisteren en vriendschap te sluiten.

Caritas is relevant voor iedereen. Niemand is te klein of te arm om een ander te kunnen helpen. Iedereen heeft af en toe een uitgestoken hand of een luisterend oor nodig.

Katholieke sociale leer

De oproep aan christenen om op te komen voor alle kwetsbaren in de samenleving wordt uitgewerkt in de katholieke sociale leer. Dit is een verzameling principes en richtlijnen die de Kerk heeft ontwikkeld om te helpen bij het vormen van een rechtvaardige en liefdevolle samenleving. De katholieke sociale leer benadrukt de waardigheid van ieder mens als beeld van God en onderstreept de noodzaak van het bevorderen van het algemeen welzijn.

Bron: www.rkkerk.nl/caritas/caritas-verdieping

Andere berichten

Ga naar de inhoud