Caritas krijgt vaste plek op website rkkerk.nl

1 december 2023

Rkkerk.nl, de website van de Rooms-Katholieke Kerk, lanceert een nieuw online platform voor Caritas. Als onderdeel van de website worden nieuws, verdieping en contactmogelijkheden op het gebied van Caritas op één plek samengebracht. Het webdeel voor Caritas is rechtstreeks bereikbaar via rkkerkcaritas.nl.

Caritas is liefde

Caritas, latijn voor ‘liefde’, staat voor het barmhartige gezicht van de Kerk. Aan elke parochie in Nederland is een eigen caritasinstelling verbonden die kwetsbare mensen in de lokale samenleving helpt. Het opzetten van een herkenbare ‘miniwebsite’ binnen de grotere rkkerk.nl site was nodig, omdat er op het gebied van Caritas veel gebeurt in Nederland. Op één herkenbare plek hebben bezoekers nu toegang tot nieuws en informatie.

Missie van Caritas

Wie terechtkomt op de caritaspagina, leest hoe de inspanningen van de kerk voor de meest kwetsbaren rechtstreeks voortvloeit uit het Evangelie: “…alles wat je gedaan hebt voor een van mijn broeders hier, hoe onbelangrijk hij ook lijkt, dat heb je voor mij gedaan!” (vgl. Mt.25,40) Met deze woorden vertelt Jezus hoe de zorg voor een kwetsbare medemens rechtstreeks een dienst aan Hem is.

De site is een initiatief van het Officium Caritatis, het landelijke adviesorgaan van de Nederlandse bisschoppenconferentie waar alle bisdommen in vertegenwoordigd zijn.

Bron: www.rkkerk.nl

Andere berichten

Ga naar de inhoud