man in green crew neck shirt smiling

Cantor centraal op studie- en ontmoetingsdag Sint Caecilia

9 juni 2023

De Kerkelijke Instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht organiseert op 7 oktober in Apeldoorn de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag. Dit jaar staat daarbij het werkveld van de cantor centraal. Tijdens deze studiedag worden cantors, dirigenten, organisten en overige zangers samengebracht, om toe te werken naar een wisselwerking én samenwerking.

Een cantor heeft in het werkveld vaak te maken met een organist en/of een dirigent met wie praktische afstemming moet zijn, en omgekeerd. Deze en andere onderwerpen die hierbij komen kijken, zoals het liturgische aspect binnen vieringen, worden deze dag aan de orde gesteld. De dag wordt geleid door de musici Marcus de Haard en Ronald de Haan plus rector Kuipers van het Ariënsinstituut, het opleidingscentrum van het Aartsbisdom Utrecht.

De studie- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn (Hoofdstraat 18, vlakbij het NS station) en begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur). Naar schatting zal de dag duren tot 15.00 uur. De kosten bedragen € 15 per persoon (inclusief materiaal).

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht, tel.: 06 49957318 (op maandag en donderdag), e-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl.

 

Bron: www.aartsbisdom.nl

Andere berichten

Ga naar de inhoud