Buffet en Rozenkrans

9 februari 2023

BUFFET EN ROZENKRANS – BOEK OVER HET AFSCHEID VAN MIJN MOEDER
In het klooster heb ik een liturgisch dagboek over het afscheid van mijn lieve moeder geschreven. Leo Fijen van Adveniat vroeg om delen ervan uit te mogen geven, en met enige schroom heb ik ja gezegd. Moge het een spiegel en inspiratie voor velen zijn. Het boek zal op Aswoensdag, 22 februari, in de Abdij van Egmond gepresenteerd worden. Van harte welkom!

Aanmelden: abdijvanegmond.nl/bezinningsaanbod/aswoensdag-thomas-quartier/

Wanneer de dood je leven binnengaat, kun je zowel de alledaagse alsook de religieuze momenten liturgisch vormgeven. Buffet en rozenkrans kunnen zo allebei liturgie zijn. Midden in zijn enerverend jaar als Theoloog des Vaderlands moet de benedictijner monnik en hoogleraar theologie Thomas Quartier afscheid nemen van zijn moeder. Als enig kind, dertig jaar na het overlijden van zijn vader. Hij kiest ervoor om dit in intieme kring te beleven. In dit boek schrijft hij over zijn ervaringen aan het sterfbed en wat hij doet om troost te bieden in het land van de dood waar niemand de weg kent. Dat doet hij door zeer persoonlijke dagboekaantekeningen te verbinden met reflecties, meditaties en gebeden. Zo is dit boek met een persoonlijk verhaal tegelijk een uitgave met een universele betekenis. Want deze bevlogen theoloog blijft nergens steken in het verdriet en zoekt steeds het perspectief van de troost, in de reflecties en gebeden. Zo doemt aan de horizon een beeld op dat er leven kan zijn door de dood heen.

Klaptekst: Wanneer de dood in het leven treedt, kun je zowel de alledaagse als ook de religieuze momenten liturgisch vormgeven. Buffet en Rozenkrans kunnen beiden liturgie zijn. Midden in zijn enerverend jaar als Theoloog des Vaderlands moest benedictijnermonnik en theologiehoogleraar Thomas Quartier als enig kind afscheid van zijn moeder nemen, precies dertig na het overlijden van zijn vader. Hij koos ervoor om dit in intieme kring te beleven. In dit boek deelt hij zijn ervaringen door verrassende en troostende momenten te beschrijven. Bij zijn zeer persoonlijke dagboekaantekeningen voegt hij korte reflecties, meditaties en gebeden. Een troostrijk boek voor iedereen die op zoek is naar leven door de dood en een spiegel voor je eigen ervaring.

Te bestellen bij: adveniat.nl/product/buffet-en-rozenkrans/

Andere berichten

Ga naar de inhoud