man and woman sitting on chairs

Brieven over identiteit voor katholieke en interconfessionele scholen

13 oktober 2023

Op veel scholen denken docenten, bestuurders en ouders na over de identiteit van de school. Om het gesprek daarover te voeden en te begeleiden is er een serie brieven in voorbereiding voor katholieke en interconfessionele scholen. De brieven gaan in op waarden die christelijk en tegelijk algemeen menselijk zijn. Ze worden geschreven en verspreid door het Officium Educationis, een dienst die zich binnen de Katholieke Kerk bezighoudt met het onderwijs.

 ‘Hoopvol, solidair en vreedzaam’

De eerste brief is inmiddels uitgegeven met als titel ‘Hoopvol, solidair en vreedzaam’. Het gaat daarin over hoop en vertrouwen, liefde en barmhartigheid en gemeenschap en vrede. Er kwamen al positieve reacties uit scholen op de brief. Te meer omdat de sociale leer van de Kerk, waarop de meerdere thema’s in de brieven zijn gebaseerd, momenteel in de belangstelling staat, ook met het oog op de aanstaande verkiezingen.

 In gesprek over identiteit

De brieven zijn geschreven door leden van het Officium Educationis, dat bestaat uit de bisschoppelijk gedelegeerden voor het katholiek onderwijs, de voorzitter van de Nederlandse Katholieke School Raad (NKSR) en de onderwijsreferent van de Nederlandse bisschoppen, mgr. dr. J. Hendriks: “Wij nodigen docenten, bestuurders en ouders van harte uit om verder met elkaar in gesprek te gaan over de identiteit van hun school aan de hand van de brieven. Om het gesprek over identiteit te voeden zijn gespreksvragen bij de verschillende thema’s in de brieven gevoegd. Er is een begeleider beschikbaar.”

De brief ‘Hoopvol, solidair en vreedzaam’ is te downloaden via deze link

Voor nadere informatie kunnen scholen contact opnemen met de bisschoppelijk gedelegeerde voor het katholiek onderwijs in hun regio via het Officium Educationis b.vanoers@rkk.nl. Bron: www.rkkerk.nl

Andere berichten

Ga naar de inhoud