man heating clothing on fire

Boodschap Zondag voor de armen: Kijk niet weg

18 november 2023

De Rooms-Katholieke Kerk viert de Werelddag van de Armen op zondag 19 november. Eerder dit jaar verscheen de boodschap van paus Franciscus voor deze dag. De paus neemt hierin als inspiratie het boek Tobit: “Het boek Tobit leert ons om realistisch en praktisch te zijn in wat we met en voor de armen doen.”

De paus neemt in zijn boodschap voor de Werelddag van de Armen 2023 deze woorden uit het boek Tobit als uitgangspunt: “Wendt je gezicht niet af van wie arm is” (Tobit 4, 7). Het boek Tobit vertelt de lotgevallen van Tobit en zijn zoon Tobias. Tobit leeft als een rechtvaardige in de Assyrische diaspora en wordt blind wanneer hij een vermoorde arme volksgenoot begraaft die buiten de poorten van de stad is gegooid.

Zijn rechtvaardigheid uit zich in concrete daden. Zo nodigt hij op het joodse Pinksterfeest de arme joden aan zijn tafel uit. Voor paus Franciscus is dit een inspirerend voorbeeld, dat navolging verdient op de Werelddag van de Armen. En hij benadrukt: “Het boek Tobit leert ons om realistisch en praktisch te zijn in wat we met en voor de armen doen.”

In zijn boodschap vraagt de paus zich af waar Tobit de kracht vandaan haalt om God te dienen te midden van een heidens volk, ook in tijden van beproeving. Het antwoord ligt er volgens hem in dat Tobit in moeilijke periodes van zijn leven ontdekte wat het betekende arm te zijn. Daardoor herkent hij armoede bij anderen. Hij adviseert dan ook zijn zoon Tobias zijn gezicht niet van armen af te keren. “Ook wij kunnen niet wegkijken wanneer we een arme persoon ontmoeten, want dat belet ons het gelaat van de Heer te zien”, zo stelt paus Franciscus.

De armen niet de rug toe keren

De paus signaleert dat de virtuele realiteit en het echte leven steeds meer versmelten. De arme wordt op deze manier een onderdeel van een korte ‘videoclip’ die ons een ogenblik bezighoudt. Wanneer we de arme op straat tegenkomen, kijken we de andere kant op. De parabel van de Barmhartige Samaritaan daagt ons nog steeds uit, benadrukt paus Franciscus. Het gaat er daarbij om dat we de zorg voor anderen niet delegeren maar dat we onszelf engageren.

De paus schrijft verder: “Het boek Tobit leert ons realistisch en praktisch te handelen met en voor de armen. Het is een kwestie van gerechtigheid die ons allen verplicht elkaar te zoeken en te ontmoeten om de noodzakelijke harmonie te bevorderen, opdat wij ook echt een gemeenschap zijn. Zorg voor de armen is meer dan een haastige gift. Het vraagt om
de juiste intermenselijke verhoudingen te herstellen die door de armoede zijn aangetast. Zo leidt “de arme niet de rug toekeren” ertoe om de voordelen te genieten
van barmhartigheid en naastenliefde die aan het christelijke leven zin en waarde geven.

Armoede in oorlogssituaties

In zijn boodschap vraagt de paus ook aandacht voor nieuwe vormen van armoede. Hij wijst op de armoede van kinderen in oorlogssituaties maar ook op het groeiend aantal zelfmoorden onder jongeren. Zij geloven door de illusies die de hedendaagse cultuur schept dat zij verliezers zijn die nergens toe dienen. De paus roept op deze kwade invloeden te bestrijden en de jongeren te helpen op te groeien tot zelfverzekerde en edelmoedige mannen en vrouwen. De paus herinnert eraan dat armen geen nummer zijn maar personen met hun goede en slechte eigenschappen, met gezichten en verhalen. Zij zijn onze broeders en zusters.

De Werelddag van de Armen is een initiatief van paus Franciscus. Hij stelde deze dag in 2016 in bij het afsluiten van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Jaarlijks viert de Kerk deze op de 33ste zondag door het jaar. De boodschap voor deze Werelddag van de Armen publiceerde de paus op 13 juni 2023, de gedachtenis van de heilige Antonius van Padua (de patroon van de armen).

Lees de boodschap van paus Franciscus voor de Werelddag van de Armen 19 november 2023

Eerder dit jaar werd de KNR-Waarderingsprijs uitgereikt. Het thema was inzet tegen armoede. De zeven genomineerde projecten waren allen voorbeelden van mensen die niet wegkijken maar juist mensen in armoede de hand reiken en met oog voor menselijke waardigheid hen proberen te helpen. Lees meer hierover

Bron: www.knr.nl

Andere berichten

Ga naar de inhoud